Ranní chvilky pro dnešní den (18.4.2014)

Možná k sobě patří, že stejně jako se nám z kalendáře téměř ztratil Velký pátek, ze slovníku se nám téměř ztratilo slovo „milosrdenství“. Chybí nám potom schopnost vyslovit, co to znamená, že Bůh dal s konečnou platností lidem najevo svou dobrou vůli. Není úplně neobvyklé, když někdo představuje Boží pravomoc v dějích, v nichž Bůh působí neslýchanou silou, projevuje nezměrnou energii, dává vznik mohutným útvarům, jejichž velikost nejenže nedovedu pojmenovat, ale ani si ji neumím představit. Svědectví Božího slova však dokáže přistoupit k vrcholům Božího jednání i ze zdánlivě opačné strany. Dosvědčuje, že se Bůh hluboko sklání, sestupuje do lidské smrtelnosti. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2013