Ranní chvilky pro dnešní den (24.4.2014)

Přijmout odpovědnost za svěřenou zem, anebo utéci někam, kde se život jeví snazší a bezpečnější? Přijmout doma odpovědnost za své jednání, anebo se jinde zajistit před hladem nebo válkou? Judský lid se proroka Jeremjáše ptá, kam má jít, co má dělat. A slibuje: „Budeme poslouchat Hospodina, svého Boha. “ Když jim pak prorok oznámil, že mají v zemi zůstat a Hospodin je z nebezpečí zachrání, neposlechli. Apoštol Petr dostal naopak úkol, který znamenal zemi opustit. I když mu bylo naznačeno, do jakého ohrožení se tím dostane, poslechl. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2013