Ranní chvilky pro dnešní den (28.2.2017)

Jako křesťané nejsme uchráněni před bídami tohoto světa. Pán Bůh "posílá svůj déšť na spravedlivé i nespravedlivé" (Mt 5,45). A apoštol Pavel přináší výčet zkoušek, kterými jako Kristův následovník prošel, a přesto ve své víře neochabl, ale důvěřoval svému Pánu, že ho zkouškami provede a dá mu sílu obstát (2K 11,24-28). Pán Bůh může ochránit své následovníky od utrpení a smrti a často to i udělá. Avšak někdy se rozhodne nezachránit. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2016

  • 1. 1. - Ekumenická novoroční bohoslužba
  • 3. - 10. 1. - Alianční týden modliteb
  • 2. 4. - Oblastní konference, Praha
  • 7. - 22. 5. - Generální konference, USA
  • 3. - 5. 6. - Výroční konference, Praha