Ranní chvilky pro dnešní den (19.12.2014)

Pohleďme na Ježíše jako na člověka, který pochází z izraelského rodu, za nímž stojí celá pokolení se svými dějinami, jež se stále pojily s Bohem, proplétaly se jeho zásahy, byly odrazem života každého člověka – a tudíž i pádů a návratů člověka k Bohu. Pohleďme na něj jako na Boha, který sestupuje z nebe, vstupuje do lidského těla a spojuje se s lidským prvkem, proměňuje, posvěcuje člověka, odtrhuje jej od hříchu, osvobozuje jej a uděluje mu novou důstojnost. Důstojnost Božího dítěte. Pohleďme na evangelium jako na zázračnou dobrou zprávu. Nyní totiž přichází naplnění proroctví, uskutečnění slibů, dlouho očekávaný Spasitel – Osvoboditel, Král Izraele, Král všehomíra, který učiní zlom v jeho dějinách a osvobodí z jařma hříchu, porazí satana a ukáže lidem naději. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2014