Ranní chvilky pro dnešní den (28.9.2016)

Přemýšlel jsem o babylónském království za doby Nebúkadnesara. Tento panovník patřil mezi největší vládce té doby. Podmanil si mnoho národů. Jeho síla a moc naháněla strach všem zemím, které napadl a obsadil. S velkou přesilou vpadl i do Jeruzaléma, odkud si nejen odvedl mnoho zajatců, ale dokonce odnesl i část nádob z Božího chrámu. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2016

  • 1. 1. - Ekumenická novoroční bohoslužba
  • 3. - 10. 1. - Alianční týden modliteb
  • 2. 4. - Oblastní konference, Praha
  • 7. - 22. 5. - Generální konference, USA
  • 3. - 5. 6. - Výroční konference, Praha