Ranní chvilky pro dnešní den (23.9.2014)

Podpořil tě někdo ve tvém zármutku? Přišel za tebou? Co to pro tebe znamenalo? Myslíš, že jednal citlivě, anebo jsi byl jeho počínáním zklamán nebo i zraněn? Víš o někom, kdo by ocenil tvou přítomnost nebo potřeboval tvou podporu? Byť (jen) ve formě dopisu. Myslíš, že se na takovýto krok lze připravit? Třeba aby člověk našel snáz ta správná slova nebo činy. Jak ti v tom hledání může pomoci tvá víra? Je důležité, že oni tři přátelé dost dlouhou dobu pouze mlčeli a zdrželi jakýchkoli řečí, byť zbožných a/nebo dobře míněných. Také apoštol Pavel věděl, že jednotlivé křesťany potkávají rozličné trable a smutné události. A jsou-li křesťané součástí společenství víry, bylo by zklamáním, kdyby se svým zármutkem zůstali sami, byť obklopeni skupinou lidí. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2014