Ranní chvilky pro dnešní den (25.3.2017)

Pán Bůh je představen jako suverénní Vládce a Pán bez počátku a bez konce. Bible nám připomíná, že je Stvořitelem všeho - země, nebes i celého vesmíru. Vyvolil si izraelský národ, aby byl jeho lidem, kterému zjevil svou vůli a žehnal mu. Za neposlušnost vyvolený národ trestal a soudil, ale také odpouštěl kajícím a nabízel novou milost. Ježíš Kristus o sobě v knize Zjevení mluví takto: "Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec" (Zj 21,6). Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2016

  • 1. 1. - Ekumenická novoroční bohoslužba
  • 3. - 10. 1. - Alianční týden modliteb
  • 2. 4. - Oblastní konference, Praha
  • 7. - 22. 5. - Generální konference, USA
  • 3. - 5. 6. - Výroční konference, Praha