Ranní chvilky pro dnešní den (25.5.2015)

Kořen Jišajův je Ježíš Kristus, Boží Syn. Vztyčená korouhev je Kristův kříž na kopci Golgotě za Jeruzalémem. Po Ježíšově vzkříšení a odchodu do nebe byl seslán Duch svatý. On nyní ukazuje na Ježíše, trpícího a oslaveného Beránka, skrze kterého dosahuje věčného života každý, kdo v něj věří. Zpráva o Božím Synu byla už roznesena skoro do celého světa. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2015

  • 25.4. - Oblastní konference, Praha 2
  • 29.5. - Noc kostelů
  • 5. - 7. 6. - Výroční konference, Bratislava