Ranní chvilky pro dnešní den (5.9.2015)

Král David v modlitbě vyznává, jak je Boží lid závislý na Božím milosrdenství. Proto si přeje, aby si Hospodin nepřipomínal hříchy jeho mládí, ale naopak, aby na něho pamatoval se svým milosrdenstvím. Náš Bůh má dobrou paměť a nezapomíná. On je věrný a plní své sliby. On nikdy nezapomene odpouštět a slitovat se nad těmi, kteří mu důvěřují a volají k němu. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2015

  • 25.4. - Oblastní konference, Praha 2
  • 29.5. - Noc kostelů
  • 5. - 7. 6. - Výroční konference, Bratislava