Ranní chvilky pro dnešní den (27.1.2015)

Žalmista prosí Hospodina o vyvedení ze žaláře, z temné jeskyně strachu, kde se ukrývá, neboť je mu ukládáno o život. Ani ve chvíli krajního nebezpečí autor verše nepropadá beznaději a uvědomuje si Hospodinovu přítomnost. Žádá ho o vyvedení z oné bezvýchodné situace. A nejen že si Boží moc uvědomuje, ale dokonce myslí pozitivně a v představivosti si již tvoří nový obraz, situaci vysvobození, kdy bude Hospodinu vzdávat chválu.
Jak často jsme i my uvězněni v podobných žalářích. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2014