Ranní chvilky pro dnešní den (22.8.2014)

Moderní doba, ve které žijeme, se někdy pokouší o nemožné a stále víc a víc se snaží překonat fyzikální zákony. Jsou stavěny největší hráze, nejdelší mosty přes moře, nejvyšší budovy světa. Přesto však můžeme sledovat, jak přichází živelní pohromy a tyto stavby podléhají zkáze. Tím pevným bodem na zemi i ve vesmíru je Bůh. On nás učí, jak máme žít své životy, a následujeme-li ho, stáváme se také pevnými body. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2014