Ranní chvilky pro dnešní den (19.2.2017)

Boží láska je bezpodmínečná, je pro každého, hříšného i spravedlivého. Nesmíme si to ale plést se spasením. Boží záchrana není možná bez našeho pokání - návratu. Jestliže se navrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a uposlechneš ho v tom, co ti dnes přikazuje, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší, Hospodin, tvůj Bůh, změní tvůj úděl, slituje se nad tebou (Dt 30). Děti mají rády překvapení. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2016

  • 1. 1. - Ekumenická novoroční bohoslužba
  • 3. - 10. 1. - Alianční týden modliteb
  • 2. 4. - Oblastní konference, Praha
  • 7. - 22. 5. - Generální konference, USA
  • 3. - 5. 6. - Výroční konference, Praha