Ranní chvilky pro dnešní den (23.10.2014)

Dnešní starozákonní heslo z knihy Jób nás staví do nelehké situace, pod závažnou otázku. V životě jsou situace, a vůbec jich není málo, kdy se nám zdá, že se Bůh odmlčel, že k naší situaci nic neříká, ba zkrátka že mlčí – zvlášť ve stáří, v utrpení, v umírání cizím či vlastním. Takový pocit však stíhá tvrdá biblická odpověď: Bůh přece jedná, ovšem skrytě, tak, že to ty, člověče, ani nezaznamenáš, ba nejsi s to vůbec postřehnout. Bůh je sice skrytě, ale přece neustále při díle, jedná, koná, činí…
Sem přiléhavě patří i ona výtka evangelijní. Konečné zkrátka není schopno pojmout nekonečné, člověk není schopen rozpoznat veškeré Boží jednání. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2014