Ranní chvilky pro dnešní den (24.3.2017)

Prorok Izajáš je často nazýván evangelistou Starého zákona. Píše o narození Mesiáše, o jeho činnosti, o smrti za hříšníky i o jeho vzkříšení. Dnešní verš nám přibližuje způsob jeho kralování na zemi. Nebude na straně bohatých a mocných, ale bude všechny soudit spravedlivě, podle práva. Proč? Protože "na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy" (Iz 11,2). Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2016

  • 1. 1. - Ekumenická novoroční bohoslužba
  • 3. - 10. 1. - Alianční týden modliteb
  • 2. 4. - Oblastní konference, Praha
  • 7. - 22. 5. - Generální konference, USA
  • 3. - 5. 6. - Výroční konference, Praha