Ranní chvilky pro dnešní den (24.10.2014)

Starozákonním heslem dnešního dne je Boží slovo, které zaznělo do situace, kdy Izrael již doputoval do zaslíbené země, tedy když se naplnilo to Boží zaslíbení, které Izrael vnímal jakožto spásu. Ale co teď? Co máme dělat? Nenastal teď čas opravdové svobody, kdy můžeme jednat, jak my chceme? (Vzpomeňme zde na právě takto motivované adamity v husitském Táboře a všechny ostatní „svobodné duchy“. ) Hospodin dává jasnou odpověď: Má smlouva a můj zákon (Tóra) platí stále, kolem toho se semkněte, přimkněte se k Hospodinu!
Dnešní novozákonní slovo samotného Ježíše Krista to krásně dokresluje: Ty, kdo věříš, se – dokud (znovu) nepřijdu – drž Božího slova, vždyť v něm (ve mně) máš svou spásu.
Přijď, Pane, a neprodlévej, na tebe čekáme. . Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2014