Ranní chvilky pro dnešní den (27.11.2014)

Možná někteří z vás řeknou: „To je nemožné, mít se všemi trpělivost. Jak můžu mít trpělivost se všemi?“ Důvodem, proč s druhými nemáme trpělivost, je, že jim nerozumíme. Pamatujme, že Bůh nás nežádá, abychom něco dělali, aniž by nám ukázal jak. Trpělivost znamená, že snáším někoho druhého s jeho chybami a slabostmi. To mi často připadá těžké. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2014