Ranní chvilky pro dnešní den (31.8.2016)

Deti sú nám dané za príklad, ako inšpirácia v ich dôvere k rodičom. Všimnime si, že malé dieťa nepochybuje o sebe ani o láske svojich rodičov. Ako kresťania smieme každý deň vstávať i zaspávať s vedomím, že sme milované deti Božie pod jeho stálou ochranou. Dieťa stále niečo potrebuje, vyžaduje a prijíma. Veriť znamená zľaviť z pýchy a uznať, že aj ako dospelí stále niečo potrebujeme a dostávame. Celá úvaha =>

Ze života Evangelické církve metodistické

Kalendář akcí 2016

  • 1. 1. - Ekumenická novoroční bohoslužba
  • 3. - 10. 1. - Alianční týden modliteb
  • 2. 4. - Oblastní konference, Praha
  • 7. - 22. 5. - Generální konference, USA
  • 3. - 5. 6. - Výroční konference, Praha