Detská služba ECM SO

Ďakujeme Bohu za tábor pre deti a rodiny s deťmi, ktorý sa konal v Račkovej doline v júli. Sme vďační za hladký priebeh bez závažnejších zranení, či problémov, za všetkých ochotných pomocníkov. Hovorili sme na tému Na stope a celým táborom sa niesla aj hymna o tom, že nasledovať Ježiša je najlepšie. Modlíme sa, aby deti, ktoré ešte neprijali Pána Ježiša, to mohli urobiť. Radi by sme ešte  toto leto zorganizovali potáborové stretnutie koncom augusta. 

Milena Belková  a Lenka Procházková

31. 7. – 6. 8.

Slovensko

4.-7. 8. 2022 sa koná festival CampFest v Kráľovej Lehote. V modlitebnom tíme slúži br. Štefan Rendoš. Do hudobného programu sa zapojí s kapelou P&B BAND Pablo Absolon, Timotej Tagaj a Martin Eliáš. 

 

Jihlava

Tábor 33. přední hlídky Royal Rangers.

Od 1. 8. přebírá jihlavskou farnost (sbory Jihlava a Znojmo) nový kazatel, prosíme o modlitby.

Libuše Hajčiarová

Litoměřice

Naše školka bude mít v srpnu otevřeno. Ve škole přes prázdniny chystáme stavební úpravu pro nový školní rok.

FilipJandovský

Praha 2

Tábor pro starší děti pod Pouští u Bechyně; 35. přední hlídka Royal Rangers, která se schází v našem kostele.

Jana Křížová

Tachov

Ve dnech 6 . – 7 . 8. se konají Historické slavnosti, budeme se účastnit programu.

Jana Daněčková

7. – 13. 8.

Tachov

5. – 12. 8. tábor Royal Rangers

Jana Daněčková

Praha 2

Tábor pro starší děti pod Pouští u Bechyně; 35. přední hlídka Royal Rangers, která se schází v našem kostele.

Jana Křížová

Plzeň 1 – Lochotín

King's campy pro děti od 6 do 10 let a paralelně pro děti od 10 do 14 let (příměstské tábory).

Pavel Kuchynka

Jihlava

Sborová dovolená.

Libuše Hajčiarová

14. – 20. 8.

Praha 2

Tábor pro mladší děti pod Pouští u Bechyně; 35. přední hlídka Royal Rangers, která se schází v našem kostele.

Jana Křížová

Litoměřice

Od 18. do 21.8. se chystáme společně s mládežníky z ostatních farností na festival UNITED do Vsetína.

Filip Jandovský

Slovensko

19. – 21. 8. 2022 sa na východnom Slovensku uskutoční Konferencia viery ECM. Konferenciu organizuje sestra kazateľka Jarmila Nagyová a bude sa konať v hoteli Družba vo Veľkých Kapušanoch. Pozvaní sú bratia a sestry zo všetkých zborov ECM.  Okrem prednášok, svedectiev, piesní a seminárov sa bude konať aj evanjelizačný koncert.

 

21. – 27. 8.

Týn nad Vltavou

Společně s Domem dětí bude sbor pořádat tábor pro děti a mládež, na louce pod Pouští.

Richard Novák

28. 8. – 3. 9.

Bratislava – Staré Mesto

Koniec augusta: Evanjelizačný koncert a grilovačka na zborovom dvore.

29. 8. – 4. 9. 2022 sa koná Metanoia, konferencia mládeže v Durhane, UK. Organizuje ju Svetová Evanjelizácia. Zo Slovenska sa zúčastnia štyria mládežníci.

 

 

Modlitby za církev – modlitební štafeta. Bude pokračovat opět v září.

Jeden sbor se modlí za celou církev.

11.09.   Jihlava

18.09.   Mikulov

25.09.   Partizánske

02.10.   Praha - Strašnice

09.10.   Brno

16.10.   Praha2

­