• Otče, prosíme tě o naši zemi, o dobrou vládu a takové personální obsazení ministerstev, že správa naší země bude kompetentní, odborně fundovaná a morálně pevná.
  • Modlíme se za vládu v Německu.
  • Prosíme za jednání o Brexitu, aby dospěla k dobrým závěrům.
  • Modlíme se za pokoj pro Izrael.
  • Prosíme o pomoc a ochranu před dezinformačními weby a hoaxy, které svádějí a matou české občany. Zvláště prosíme o prezidentskou předvolební kampaň. Ochraňuju nás před zlými a špatnými kandidáty.
  • Přimlouváme se za lidi trpící samotou, za nemocné, za ty, kdo se starají o své blízké v nemoci a ve stáří. Pomáhej všem, kdo pečují o lidi stižené demencí.
  • Modlíme se za ochranu přírody a životního prostředí.
  • Prosíme za média a jejich programy v předvánoční a vánoční době – kéž přinášejí alespoň v nějaké přijatelné formě skutečné Kristovo evangelium. Prosíme o křesťany v médiích.

Modlitebné predmety december / prosinec 2017

3. – 9. 12.

Stretnutie superintendentov
Modlime sa za stretnutie Európskeho kabinetu, biskupov a superintendentov, ktoré sa koná v nemeckom Braunfelse 4.-8. decembra 2017.
- Nech Pán Boh požehná bohoslužby s biblickými zamysleniami.
- Nech Pán Cirkvi riadi diskusie o osvedčených spôsoboch jednoty v našom misijnom poslaní.
- Nech Duch Svätý dáva porozumenie pri zdieľaní skúseností zakladania a rozvoja zborov v rozličných kultúrnych pomeroch Európy.
Pavel Procházka

10. – 16. 12.

Vánoční setkání spolupracovníků v Praze 14. 12. 2017
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval společenství své církve. Ve spolupráci s našimi bratry a sestrami smíme poznávat tvoji milost, své dary i své limity. Jsou chvíle, kdy se společně radujeme i chvíle, kdy jsme zarmouceni. Prosíme tě, veď svoji církev. Dávej mám odvahu věřit, že se tvá vůle stane, odvahu stát tam, kde nás chceš mít, a jít k těm, kteří potřebují tvé slovo a naši službu.
Modlíme se za naše kazatele a všechny spolupracovníky na tvém díle. Prosíme za všechny, kdo tvoří tvou církev. Prosíme, aby neztráceli radost a optimismus. Prosíme za jejich rodiny. Prosíme i za jejich děti, aby poznaly tvou lásku a vydaly se na cestu víry. Nakonec prosíme, abys vyslal dělníky na svou žeň, protože dělníků je stále málo a žeň je mnohá. Amen.
Petr Procházka

Zamestnanci cirkvi
Modlime sa:
- Nech Pán žehná prácu všetkých zamestnancov cirkvi na pozíciách, kde pracujú. Nech sa stále budujú ako verní správcovia Božích vecí a nech rastie ich viera, nádej a láska.
- Nech Pán požehná každodennú prácu v zboroch a na všetkých úsekoch činnosti ECM SO.
- Nech každý môže cítiť a rozpoznať, že môže prispieť a spolurozhodovať o tom, ako sa s novými vecami a osobami vyrovnať. Nech tvoríme tím a pracujeme ako jeden celok na riešení nových výziev.Nech nikto nemusí s obavami vzhliadať ku zmenám, ktoré našu oblasť čakajú.
Pavel Procházka

17. – 23. 12.

Správa budov
Prosíme o modlitby za
- zdraví našich spolupracovníků
- moudrost při rozhodování o investicích peněz ze státního vyrovnání
- naše členy na sborech, kterým není lhostejný stav našich budov a aktivně se podílejí na jejich údržbě a opravách
- za připravované stavební projekty, (SKP Jihlava - nový azylový dům, Horní Počernice - domov pro seniory, přestavba azylového domu v Horních Počernicích...), aby se našlo dostatek finančních prostředků a nových spolupracovníků
Jan Procházka

Správa budov
Prosím o modlitby za dve aktuálne udalosti, ktoré sa týkajú správy budovy na Panenskej 10, kde sídli Ústredie naše cirkvi:
- odstránenie stromu, ktorý nám tlačí na stenu z opačnej strany, zo záhrady od susedov na Konventnej,
- úspešné dokončenie rekonštrukcie toaliet v modlitebni.
Modlime sa za pokojné rozhovory a dohody so susedmi. Taktiež nesme na modlitbách pracovníka, ktorý bude uskutočňovať rekonštrukciu, ochranu a múdrosť pri práci. Nech aj v takýchto všedných veciach je Pán oslávený a my môžeme využiť príležitosť k svedectvu a šíreniu Božej lásky.
Dominik Procházka

24. – 30. 12.

Kancelář ústředí České oblasti ECM
Prosím o modlitby
- za zaměstnance kanceláře a další zaměstnance v církvi, aby prožili vděčnost za naši církev a naději a inspiraci do dalšího roku
- za připravované a probíhající projekty, za blížící se velkou rekonstrukci v Plzni
- za zdraví; kéž Bůh nás posilní v našich slabostech a potěšuje v našich nemocech, nechť dá uzdravení nemocným a bloudícím
- za vánoční svátky, aby lidé nejen v našem okolí pocítili obdarování Kristem a hledali duchovní pokoj
- za posilu ve tmách, abychom byli světlem nejen během dlouhých zimních nocí
Renata Šimandlová

Kancelária ústredia ECM SO
Som vďačná nášmu Pánovi za to, že máme možnosť robiť v oblasti cirkevnej práce, aj keď to nie je v oblasti zvestovania, ale v oblasti kancelárskej práce, v ústredí cirkvi.
Ďakujem za naše spoločenstvo, kde prežívame dobré vzťahy aj spoluprácu.
Ďakujem, že nám Pán Boh dáva zdravie, aj silu a schopnosti k práci, ktorú je treba vykonať a dodržať aj dané termíny.
Prosím nášho Pána o ochranu pri cestovaní, o uzdravenie pri chorobách pre nás, aj našich blízkych.
Prosím, aby sme mali múdrosť k práci i ku každodennému životu.
Prosím, nech náš Pán dá našim študujúcim spolupracovníčkam pokoj pri skúškovom období a úspešné vykonanie skúšok
Nech môžeme my všetci, nie len v ústredí ECM na Slovensku, prežiť radostné a zmysluplné Vianoce.
Miroslava Procházková

31. 12. – 6. 1.


Rada České oblasti
Prosíme o modlitby:
- za našeho superintendenta Petra Procházku
- za členy RO, další zřízené komise a poradní členy, kteří se účastní rozhodování o správě majetku, za moudrost a požehnání
- za přípravu koncepce pro práci s mládeží
- za moudrost při výběru nového projektu, nebo pronájem prostor po misijním středisku Brána
- za nové kurzy na Poušti v r. 2018
- za správný výběr doplnění správní rady Diakonie ECM a za novou ředitelku Ingrid Hrubou
Petr Konopík

Rada Slovenské oblasti
Modlime sa:
- Nech Pán Cirkvi používa členov Rady ECM SO ako svoje nástroje. Nech sa stále budujú ako verní správcovia Božích vecí a nech rastie ich viera, nádej a láska.
- Nech pri rokovaní vedie Radu láska k Bohu a k pracovníkom v cirkvi, nech vedia povzbudzovať seba navzájom aj všetkých pracovníkov a členov cirkvi.
- Nech hľadajú také riešenia, ktoré budú na prospech celku a zároveň čo najprijateľnejšie pre jednotlivcov.
Pavel Procházka

­