• Hospodine, vzniká vláda, která by měla být podporována komunisty. Prosíme, chraň nás od moci těch, kteří stojí na straně zla, násilí, nesvobody, krádeží a diktatury.
  • Prosíme, chraň nás před mocichtivostí těch, kdo stojí v politických funkcích.
  • Prosíme, nedovol, aby naše země přestala být zemí demokratickou, aby zde vládli oligarchové nebo hlasatelé nenávistných ideologií.
  • Prosíme o pomoc při prosazování práva, prosíme o ochranu slabých a utiskovaných.
  • Přimlouváme se za svobodu médií, prosíme o ochranu poctivých novinářů.
  • Přimlouváme se za pronásledované křesťany, prosíme o tvou posilu pro ně i jejich blízké.
  • Modlíme se za všechny vězně svědomí, za politické vězně a všechny, kdo jsou nespravedlivě postihováni vězením nebo vyhnanstvím.
  • Prosíme o ochranu světa před nezodpovědnými vůdci.
  • Přimlouváme se za zachování jednoty UMC, prosíme o pomoc při řešení vnitrocírkevní krize. Zvláště prosíme o moudrost pro ty, kdo budou rozhodovat o dalším směřování UMC.
Společné modlitby v červenci a srpnu

Česká oblast

Modleme se za následující akce
a také prosme o moudrost při plánování akcí v příštím školním roce, září je blízko.

1. – 7. 7. 2018

Protivín, Softball Camp, partnerský Johnson City District, TN
ESUMC Prague, návštěva budoucího kazatele a jeho manželky (Mark a Heather Hicks)
Jihlava, letní stáž dvou mládežníků, 3 měsíce v partnerském sboru McEachern
Pražské sbory ECM, tým dobrovolníků navštíví partnerský distrikt a bude pracovat v Bay Mountain Camp, TN

8. – 14. 7. 2018

Jihlava, Youth English Camp s partnerským sborem McEachern v Daňkovicích
Vimperk, Baseball Camp, tým TN
Slaný, American Basketball Camp, tým TN
Litoměřice, Softball Camp, tým z Munsey Memorial Church, TN
Brno, Vacational Bible School, tým TN
Pražské sbory ECM, tým dobrovolníků se zúčastní Appalachia Service Project

­