• Hospodine, přimlouváme se za ochranu naší planety. Prosíme o pomoc pro všechny, kdo se pokoušejí chránit ovzduší, moře a zemi. Prosíme o pomoc při prosazování opatření, která mají bránit klimatickým změnám. Prosíme za obyvatele zemí postižených suchem. Modlíme se za ty, kdo mají moc a mohou ochraně planety pomoci – nebo ji naopak více ničit. Zvláště prosíme za politiku mocných a velkých zemí s vyspělou ekonomikou.
 • Prosíme o pomoc pro obyvatele Portugalska trápené požáry.
 • Prosíme o pomoc pro ty, kdo jsou na pokraji hladomoru.
 • Pomoz, prosíme, zvládnout další migrační krize.
 • Modlíme se za naši vládu a všechny, kdo mají v rukou moc. Prosíme, dej nám takové politiky, kteří budou vládnout dobře, moudře, za které se nebudeme muset stydět. Prosíme, chraň nás před tyrany a autokraty. Udržuj v naší zemi svobodu a demokracii.
 • Přimlouváme se za chudé, za cizince v naší zemi, za lidi v dluhové pasti, za všechny vyloučené a sociálně slabé. Prosíme o pomoc pro lidi bez domova.
 • Modlíme se za školáky a prosíme o to, aby si nikdo z nich nezoufal kvůli špatnému vysvědčení. Prosíme za naše školství. Prosíme o moudrost a zmocnění pro všechny učitele, aby dobře vyučovali a vedli děti. Modlíme se za křesťany ve školství.
 • Prosíme za všechny tvůrce křesťanských pořadů v rozhlase a televizi.
 • Prosíme o zachování jednoty naší církve, prosíme o moudrost pro Radu biskupů. Modlíme se za kazatele i laiky, kteří v církvi slouží, prosíme za superintendenta a vedení naší církve.

4. – 10. 6.

Zbor Elim (Bratislava Petržalka)

Vďačnosť

 • za učeníkov a ich horlivé nasledovanie Krista
 • za nových členov zboru
 • za mnohé možnosti zdieľať sa o evanjelium
 • za služobníkov v zboru

Prosby

 • aby nám Pán dal Ducha múdrosti a zjavenia, aby sme dokonale poznali, čo je to za nádej, do ktorej nás povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci (Ef 1)
 • za silu získavať nových učeníkov a za ovocie
 • pripojte sa k nám v modlitbách za našich modlitebných partnerov: zbory ECM v Sečovciach, Sibiu (Rumunsko), Sopron (Maďarsko), Simferopol (Rusko), Memorial Drive UMC Houston, TX Gabriella Kopas

­