Bratislava – Staré Mesto

Modlíme sa za:

 • organizáciu ekumenického stretnutia Svetový deň modlitieb (6. 3.), ktorý sa tento rok bude konať v priestoroch nášho zboru

 • za Farskú konferenciu, za jej pokojný priebeh a Božiu múdrosť pri rozhodnutiach, ktoré sa tam vykonajú.

Štefan Rendoš

Litoměřice

K modlitbám za dění v naší farnosti předkládám:

 • modlíme se za učitelku a žáky do církevní základní školy, čeká nás den otevřených dveří a zápis

 • za službu naší dobrovolnice Nancy Naydu – učí angličtinu v naší školce i jednotlivce z řad návštěvníků mateřského centra

 • rozšíření služeb mateřského centra, s bázní a chvěním jsme se nově zapojili do tříletého projektu: Komunitní sociální práce pro ohrožené rodiny na Litoměřicku, modlíme se za maminky, tatínky, kteří s dětmi navštěvují mateřské centrum a další programy

 • za naše kaplany ve vězení (Zdeněk Brož – Litoměřice, Monika Černá – Všehrdy)

 • za sestru Jiřinu, která hledá stabilní práci

 • za službu softbalového kroužku, ať je to pro děti a dorostence více než jen sportovní zážitek

 • za výběr správných řemeslníků na opravu jižní fasády sborového domu

Filip Jandovský

8. – 14. 3.

Slavkovce

Prosíme o modlitby za

 • učiteľov besiedky

 • nových ľudí zo Sečoviec a Trhovišť, aby ich Pán upevňovať vo viere

 • uzdravenie Janda

 • ľudí z Kopčian, aby obstáli v každom boji.

Jarmila Nagyová

Protivín

Prosíme o přímluvy za naší farnost:

Protivín:

 • Za nemocné členy sboru, kteří nemohou do shromáždění.

 • Za členy, kteří „zvlažněli“ až tak, že přestali chodit do sboru.

 • Za nové příchozí, aby u nás našli duchovní domov.

 • Za oslovení veřejnosti skrze média.

 • Za nové rodiny, děti, dorost a mládež.

 • Za přípravu březnové farní konference (22. 3.).

 • Za realizaci nové střechy na faře a fasády fary.

Týn nad Vltavou

 • Za povzbuzení a vytrvalost starších členů sboru.

 • Za dokončení prací kolem kostela (plot, vrata, zahrada).

 • Za požehnání akcí, které připravujeme v příštích měsících.

 • Za trpělivost a moudrost pro vedoucí skupinek, Bh a besídky.

 • Za navázání spolupráce s městem.

Vimperk

 • Za práci s dětmi a mládeží.

 • Za služebníky – dobrovolníky k dětem a pomoc kazateli, práce na budově.

 • Za urovnání vztahů mezi některými členy sboru.

Richard Novák

15. – 21. 3.

Kráľovský Chlmec

Prosíme o modlitby za

 • to aby neupadala horlivosť členov tejto misijnej stanice

 • zdravie šoféra, ktorý dováža ľudí na bohoslužby.

Jarmila Nagyová

Třeboň

Prosíme o laskavou modlitební podporu v těchto věcech:

 • za sestru, která v touze osamostatnit se od rodičů sešla z pravé cesty a odklonila se od Pána; modlíme se, aby se vrátila;

 • za obnovení chval v našich bohoslužbách;

 • za svornost v našem sboru a vedení Božím Duchem při nadcházející farní konferenci (22. 3.).

Děkujeme.

Rostislava Gažíková-Fečová

22. – 28. 3.

Veľké Kapušany

Vo Veľkých Kapušanoch slúžime v Domove sociálnych služieb. Ďakujem za seniorov, ktorí tam sú pre nás povzbudením.

Prosíme za Božie vedenie aby sme rozpoznali dvere, ktoré On otvára. Tiež prosíme za nových ľudí.

Svetlana Kömíves Francisti

Mikulov

K modlitbám máme:

 • Farní konference (volební) jako setkání těch, kterým jde o společnou věc. Ochota a touha členů využít svá obdarování a obětovat část svého potenciálu do společné služby farnosti.

 • Prosíme Pána, aby vypudil dělníky na žeň – služba dětem, dorostu, mládeži, vedení shromáždění, praktické služby…

 • Povzbuzení pro vnitřní i vnější zapojení do misijní kampaně Operace Ondřej – věrnost v každodenních modlitbách, otevřené srdce i ochotné nohy, ruce, srdce a ústa pro sdílení evangelia, oslovení, zvaní… Hojná účast hledajících a pozvaných na červnovém završení první fáze „operace“.

 • Moudrost do příprav podzimní Konference mládeže v Mikulově (6-8/11/2020). Aby každý, kdo přijede, děkoval Bohu, že se s ním mohl setkat. Za setkání mezi českou a slovenskou mládeží – navázání, nebo prohloubení bratrského svazku.

 • Modlíme se i za letošní Noc kostelů (Mikulov i Valtice, 5/6), výběr vhodného programu na tradiční Adventní koncert (28/11) a podzimní Díkůvzdání s připomenutím 70 let farnosti (11/10).

Ctirad Hrubý

29. 3. – 4. 4.

Trnava

Vďaky: za povzbudenie k evanjelizácii cez službu S. H. Nama a misionárov z USA.

Prosby: dvaja mladí muži vydali svoj život Bohu, aby mohli rásť v milosti a známosti Pánovej.

Luboš Tagaj

Oblastní konference České oblasti

se bude konat 3. a 4. dubna v Praze. Budeme mimo jiné volit komise na další čtyři roky a zabývat se koncepcí práce s mládeží. Prosme o Boží ochranu na cestách pro účastníky konference, o požehnané jednání a o metodisty, kteří jsou ochotni zapojit se do života svých sborů a přiložit ruku k dílu i v rámci oblasti.

Jana Křížová

­