• Bože, po té, co proběhlo setkání severokorejského diktátora a amerického prezidenta, se odvažujeme modlit za to, abys vnesl do Severní Koreje více svobody.
 • Zvláště prosíme za to, aby tamější křesťané mohli vyznávat svobodně Krista. Prosíme o osvobození těch, kteří trpí v koncentračních táborech. Prosíme o ukončení vraždění a znevolňování obyvatel. Prosíme, zastav agresivní mezinárodní politiku Severní Koreje.
 • Podobně prosíme za obyvatele Číny. Prosíme, dej tamějším křesťanům svobodu. Způsob, aby byli osvobozeni tamější političtí vězni a všichni, kdo jsou v koncentračních táborech a vězeních, aniž spáchali nějaký zlý čin.
 • Prosíme za naši zem a za novou vládu, aby byla demokratická a vládla nám spravedlivě.
 • Modlíme se za zachování svobody u nás a v Evropě.
 • Prosíme o podporu Hospice sv. Jiří v Chebu i Tachově, o pomoc při jeho financování. Prosíme o požehnání této služby, o posilu pro vedení, o požehnání pro sestřičky a doktorky i pro sociální pracovnici.
 • Modlíme se za děti ve školách, prosíme za učitele, aby konec školního roku proběhl pokojně. Prosíme o prázdninové akce, o moudrost pro všechny, kteří je připravují.
 • Prosíme o zachování rodin a manželství v církvi, o jejich obnovu, jsou-li v krizi.
 • Hospodine, vzniká vláda, která by měla být podporována komunisty. Prosíme, chraň nás od moci těch, kteří stojí na straně zla, násilí, nesvobody, krádeží a diktatury.
 • Prosíme, chraň nás před mocichtivostí těch, kdo stojí v politických funkcích.
 • Prosíme, nedovol, aby naše země přestala být zemí demokratickou, aby zde vládli oligarchové nebo hlasatelé nenávistných ideologií.
 • Prosíme o pomoc při prosazování práva, prosíme o ochranu slabých a utiskovaných.
 • Přimlouváme se za svobodu médií, prosíme o ochranu poctivých novinářů.
 • Přimlouváme se za pronásledované křesťany, prosíme o tvou posilu pro ně i jejich blízké.
 • Modlíme se za všechny vězně svědomí, za politické vězně a všechny, kdo jsou nespravedlivě postihováni vězením nebo vyhnanstvím.
 • Prosíme o ochranu světa před nezodpovědnými vůdci.
 • Přimlouváme se za zachování jednoty UMC, prosíme o pomoc při řešení vnitrocírkevní krize. Zvláště prosíme o moudrost pro ty, kdo budou rozhodovat o dalším směřování UMC.
Modlitebné predmety jún / červen 2018

3. – 9. 6.

SeS3 – služba ženám v ECM na Slovensku
Ďakujeme nášmu Pánovi za mnohé možnosti v uplynulom roku, keď sme sa ako sestry mohli stretnúť v našich zboroch, modliť sa za seba navzájom, ako aj za naše rodiny a neveriace kamarátky.
Prosíme, modlite sa s nami za mnoho ovocia v tomto roku. Chceme naďalej vytvárať príležitosti k pozývaniu našich priateliek, sestier a dcér nielen k rozhovorom a Písmu, ale aj k spoločnej službe v našich obciach a mestách. Všade okolo nás sú ľudia v núdzi, opustení alebo trpiaci, ktorým môžeme spolu ako ženy prejaviť Božie milosrdenstvo a bezpodmienečnú lásku.
Modlíme sa aj za príležitosť stretnúť sa spolu na úrovni celej oblasti a načerpať silu, nádej a radosť.
Myslite aj na najbližšie sesterské konferencie:
5. – 10. jún, európska konferencia v Belfaste, Severné Irsko.
13. – 16. august, konferencia žien vo Vojvodine, Srbsko.
Nech je sláva Pánova zjavná cez našu službu!
Ďakujeme, že nás budete niesť vo svojich modlitbách!


Gabriella Kopas
Vedúca práce žien v SO

Ženy v České oblasti
Modlíme se:
- za naše rodiny, především za nevěřící partnery
- aby celé rodiny patřily Pánu
- za nevěřící děti a vnoučata, za ty kteří od Pána odešly a jdou si vlastní cestou
- za ty, kteří opustili naše společenství
- za nemocné
- abychom jako ženy byly světlem a solí především v rodině našim nejbližším
- abychom jako ženy obstály v roli partnerek a matek
Hledáme před Pánem, jak si nás chce použít, jakou roli mají mít ženy v církvi.


Jolana Kružíková
Koordinátorka pro práci sester v České oblasti

­