Modlitby za církev – modlitební štafeta 

Jeden sbor se modlí za celou církev. Rozpis na první část roku 2022:

První neděle         Farnost

09.01.2022          Alianční týden modliteb

16.01.2022          Třeboň

23.01.2022          Partizánske

30.01.2022          Protivín

06.02.2022          Litoměřice

13.02.2022          Elim Bratislava

20.02.2022          Praha - Horní Počernice

27.02.2022          Jihlava

06.03.2022          Plzeň - Maranatha

13.03.2022          Bratislava - Staré Mesto

20.03.2022          Plzeň - Lochotín

27.03.2022          Mikulov

03.04.2022          Brno

10.04.2022          Svatý týden

17.04.2022          Praha - Strašnice

24.04.2022          Praha 2

 

2. – 8. 1.

Ženská práca ECM

Ďakujeme za všetky sestry zo zborov, za ich prácu s starostlivosť.

Ďakujeme, že sme mohli mať v rámci našej oblasti online stretnutie v pred adventnom čase.

Prosíme, aby Pán viedol naše sestry v ochote byť nápomocné, či už modlitbou, vypočutím, alebo aj praktickou pomocou.

Števka Sklenárová

Světová federace metodistických žen

Tato organizace sdružuje ženy z církví, které se hlásí k metodistickému dědictví. Chtějí „poznávat Krista a dávat ho poznat“. Svět je rozdělen do devíti oblastí, my patříme do kontinentální Evropy. Federace zaštiťuje řadu užitečných projektů ve světovém a regionálním měřítku. Například má zástupce při OSN. Zároveň podporuje činnost místních jednotek, u nás jsou dvě: ženy z české ECM a ze slovenské ECM.

Světové shromáždění federace se koná obvykle po 5 letech, bylo plánováno (odložené) v létě ve Švédsku, ale sestry se rozhodly přesunout je do online prostoru.

Modleme se za ženy, které neprožívají takové pohodlí jako my, žijí v chudobě a nemají potřebnou lékařskou péči. Stále ještě jsou ve světě místa, kde jsou ženy pojímány jako spotřební materiál.

Jana Křížová

9. – 15. 1.

Alianční týden modliteb

„Církev během ATM po desetiletí začíná nový rok společně na modlitbách s prosbami za Boží působení, vedení a požehnání napříč denominacemi a společenstvími v jednotlivých městech a komunitách. Nacházíme se v době mnoha nadějí a obnovy, ale také v době obvazování ran, úzkostí a vyčerpanosti. Tím více potřebujeme zůstávat v Božím odpočinutí, složit zbytečná břemena a vzít na sebe Kristovo břemeno, které netíží, protože je On nese spolu s námi.

Kéž v nás Bůh na modlitbách obnovuje novou radost a naději, důvěru v přítomnost a působení Ducha svatého a sílu být požehnáním lidem kolem nás.“ Píše se v pozvání České evangelikální aliance.

Evropská evangelikální aliance zvolila letos pro týden společných modliteb téma: Šabat – žít podle Božího rytmu. Generální tajemníkThomas Bucher píše: „Šabat je geniální Boží dar. My, křesťané v Evropě, slavíme den odpočinku už něco přes 1700 let v neděli (tak, jak ji zavedl římský císař Konstantin v roce 321 n. l.). Jsem přesvědčen, že pořádný den odpočinku vnese do našich životů pokoj (šalom), po kterém všichni tolik toužíme.“

Podrobný rozpis témat k modlitbám lze najít na https://ea.cz/clanky/231/detail, když se proklikáte přes dotazník.

 

16. – 22. 1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Tématem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2).

Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví v ČR, a Tomáš Holub, delegát České biskupské konference pro ekumenismus píšou:

„Milovaní v Kristu!

Doba šířící se pandemie covid-19 zahalila celý náš svět temnotou. Možná právě uprostřed této tmy a mnohých bolestí toužíme víc než kdy jindy po Světle, které dává naději. To Světlo bylo lidstvu darováno skrze narození Ježíše Krista v Betlémě.

Program letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů nám předkládají křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu, kteří se nyní nacházejí v mimořádně těžké situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich země. Tím silněji vyznívají jejich slova o naději a světle! Jak přiléhavé! Tito křesťané z Východu nás zvou vydat se opět na cestu za tímto Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání.

Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Ty jsou často jen bludičkami. Pojďme podobně jako mudrci z Východu a pokloňme se před Králem králů.

Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.

Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem.“

Podrobného průvodce lze najít na http://www.ekumenickarada.cz/in/3237/tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2022

 

23. – 29. 1.

Detská práca ECM

Vďaky:

Ďakujeme Bohu, že sme mohli minulý rok nahrať 8 detských bohoslužieb. Sú na youtube ECM Trnava. Zapojili sa deti zo zborov Bratislava-Staré Mesto, Dolný Kubín, Jihlava, Mikulov, Sereď, Slavkovce,Trnava.  Sme vďační, že takýmto spôsobom môžeme zapájať rodiny a keď niektoré nemôžu prísť do zboru, môžu si pozrieť detskú bohoslužbu doma. Aj jedna mama, ktorá nechodí do zboru, sa vždy zapája a nahrá dcérku. Veľká vďaka Bohu aj za mládež, ktorá pomáha a za technika Tima.

Prosby:

Modlíme sa aj za deti, ktoré boli na letných táboroch v Slavkovciach a v Trnave. Modlíme sa aj za pripravovaný celocirkevný tábor v lete 2022 v Račkovej doline: za dobré nápady pre vedúcich, aby deti prežili Boží dotyk a spoznali Božiu lásku. A aby z nás žiarila Božia dobrota.

Milena Belková

Horní Počernice

Přidejte se prosím k našim pravidelným modlitbám:

  • Modlíme se za naše sousedy a za sousedy, kteří bydlí v blízkosti našeho sboru. Vyprošujeme pro ně Boží požehnání a prosíme za spásu jejich duší.

  • Modlíme se za všechny kroky, které musíme udělat, abychom mohli postavit v Horních Počernicích nový kostel. 

  • Modlíme se za duchovní povolání pro další služebníky, aby žádný sbor nemusel být bez kazatele. 

Petr Procházka

30. 1. – 5. 2.

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme Bohu za službu Pavla Absolona.

Modlíme sa za všetkých chorých členov a priateľov zboru

Modlime sa za nahrávanie bohoslužieb pre Slovenský rozhlas (9.1., vysielané 30.1.), nech sa Pán Boh cez to oslávi a dotkne sŕdc všetkých poslucháčov. 

Štefan Rendoš

Litoměřice

Děkujeme Bohu, že přichází do našeho světa, města, sboru, rodin a s ním naše vykoupení, vysvobození ze všech úzkostí a trápení. Děkujeme za nedělní setkávání dětí a dorostu. Děkujeme za obětavé služebníky a členy sboru. 

Modleme se za lidi opuštěné, nemocné a vyčleněné z běžné společnosti, kterým se snažíme sloužit. Modlíme se za službu kaplana Zdeňka Brože ve vězení a dobrovolnickou službu Honzy Haslingera. Prosme Pána Boha za dar moudrosti lidem, kteří odpovídají za vedení našeho sboru, školy, školky. Rozpoznání, k jaké práci nás Pán povolává, jak šířit radostnou zvěst. 

Modleme se za to, aby náš sbor byl skutečně otevřený a přátelský lidem přicházejícím do sboru. Za nově docházející do sboru, aby rostli ve víře a vytrvali na cestě za Kristem.

Prosme, abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. Prosme za všechny, jejichž všední den je výrazně poznamenán existenčními starostmi (s rostoucími cenami energií a vysokou inflací). Modleme se za charitativní projekty v našem městě. Vyprošujme podporu pro chudé a potřebné a služby a organizace, které se o ně starají. Modleme se za Litoměřice, aby byly dobrým místem pro život. Mysleme na všechny, kteří nesou odpovědnost za dění v naší Křesťanské základní a mateřské škole (blíží se zápisy – za dostatek dětí v novém školním roce a další rozšíření školy).

Filip Jandovský

­