2. – 8. 7.

Rada SO Prosíme Pána o Jeho múdrosť a vedenie pre novozvolenú Radu Slovenskej oblasti. Menovite sú to títo bratia a sestry: Predseda Rady – superintendent prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., štatutárny zástupca ECM Oblastný vedúci laikov – Bc. Pavol Absolon Duchovenskí členovia: Mgr. Pavle Kocev (2. štatutárny zástupca ECM), Bc. Ľuboš Tagaj, Mgr. Gabriella Kopas, PhD., Mgr. Štefan Rendoš (náhradník), ThDr. Ivan Lukáč (náhradník) Laickí členovia: Mgr. Lenka Procházková, PhD., Mgr. Ján Dikej, JUDr. Maroš Vince, Zdena Bassanová (náhradníčka) Predkladajme ich Pánovi každého osobitne v tento týždeň a vyprosujme Jeho zmocnenie a usmernenie. Túžime hľadať Jeho vôľu a nie presadzovať svoje záujmy. Nech nám všetkým v tom Pán Boh pomáha. Lenka Procházková

O prázdninách prosíme o požehnání různých akcí, které pořádají členové našich sborů, a o Boží ochranu na cestách. Brno – Prázdninová biblická škola s týmem z partnerského districtu v  USA Jihlava – Puťák pro dorost Protivín – Sport Camp s týmem z partnerského districtu v USA Poušť – Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi

9. – 15. 7.

Slavkovce Prosíme o modlitby - za letné aktivity: evanjelizácia, zborový deň, deň detí, konferencia, - za mládež, ktorá sa u nás rozbieha, - za zbor – potrebujeme viac lásky a vytrvalosti, - za detskú prácu, - za zdravie Jozefa Horvátha (zrak a srdce), - za Božiu múdrosť pre kazateľku, - aby Pán pridával zachránene duše. Jarmila Nagyová

Jablonné – English Camp ve Cvikově s týmem z partnerského sboru v USA Litoměřice – Softball Camp s týmem z partnerského districtu v USA Poušť – Rodiny s malými dětmi Slaný Sport Camp a English Camp s týmem z partnerského districtu v USA Vimperk – Sport Camp a English Camp s týmem z partnerského sboru v USA

16. – 22. 7.

Veľké Kapušany/Kráľovský Chlmec Veľké Kapušany – začíname  s detskými klubmi každú sobotu od 14 do17 hod. Prosíme za ochotných pomocníkov a deti, ktoré prídu. Kráľovský CHlmec – prosíme za Attilovo skoré uzdravenie a zapojenie ďalších do služby, pripravujeme stan v záhrade, v ktorom budeme mávať akcie. Svetlana Francisti Kömíves

Plzeň – Kvítek, podsadový tábor pro 7-13 leté Poušť – Spoušť (mládež AMM) English Speaking UMC Prague – Kazatel John Redmond s rodinou odjíždí na několik týdnů do USA. Zastupovat ho bude jeho kolega Jerry Everly. Prosme o požehnání jejich služby.

23. – 29. 7.

Trnava Vďaky: - za pokoj Boží, ktorý nás tento rok chráni od suseda, ktorý už niekoľko rokov vyvolával napätie a snažil sa nám robiť zle, - za zapájanie sa mládeže do Bohoslužobných aktivít:  vedením chvál, modlitieb alebo svedectiev, - za úspešné ukončenie školského roka. Prosby: - za pouličnú evanjelizáciu v našej misijnej práci Pezinku, - za požehnanie návštevy nášho bývalého misijného pracovníka K.W.Lee s rodinou, - za diakonickú prácu v nocľahárni s bezdomovcami, - za porozumenie a praktizovanie zvesti knihy proroka Zachariáša, ktorú systematicky preberáme. Luboš Tagaj

Plzeň – prázdninová školička v Mateřském centru Duha (několik týdnů) Poušť – Mládež (AMM) Praha Strašnice – toto léto nebudeme mít výjimečně žádnou zvláštní akci. Někteří se chystají na Poušť. Modlíme se za ty, kteří sbor již nějakou dobu nenavštěvují, pomáháme nést situaci ve dvou rodinách, kde dochází k rozchodu a modlíme se za mladé dospělé, kteří budou o prázdninách pracovat. Filip Jandovský

30.7. – 5.8.

Bratislava – Staré Mesto Ďakujeme Pánu Bohu: - za akciu "Noc kostolov", počas ktorej sme sa stretli s viacerými a mohli s nimi viesť rozhovory; - za požehnanie počas celého školského roka, kedy sme sa mohli stretávať na ranných modlitbách, biblických hodinách a zborových hodinách; - za Jeho milosť, že smieme prichádzať do spoločenstva s Ním a načúvať Mu. Prosíme Pána Boha: - o požehnanie podujatia "Dobrý trh na Panenskej", ktorý sa uskutoční 15.9.2017 v našej farskej záhrade, aby ľudia, ktorí budú počuť zvesť evanjelia, zatúžili po prijatí Pána Ježiša Krista do svojho srdca; - o požehnanie nedeľných bohoslužieb v čase letných prázdnin; - o odvahu vo viere a ochote prijať zodpovednosť za službu Jemu; - za nových ľudí, ktorí by patrili do našej farnosti; - za nové deti a dorastencov, ktorí budú tvoriť pevný základ nášho zboru; - za mládež, ktorú už dlhšie v našom zbore postrádame. Ďakujeme za Vaše modlitby. Nech Vám dobrotivý a láskyplný Pán mocne žehná! Ivan Lukáč

Jihlava – sborová dovolená Plzeň – Na kole kolem dokola, Orlické hory, sborová dovolená obou plzeňských farností Tachov – Fusion camp Třeboň – sborová dovolená Tachov  – Husitské slavnosti 5. 8. (čajovna po celou sobotu + ochutnávka kávy),        v neděli 6.8. bohoslužba pro neznabohy

Výhled na srpen:

Tachov  4.-13. 8. – tábor Royal Rangers Tachov  12.-18. 8. – Letní biblická škola v Opárně Jihlava  12.-19. 8. – dětský tábor na Poušti Plzeň Maranatha  14.-18. 8. – příměstský tábor Kings Camp XL pro 11-15 leté 24.-26. 8. – festival UNITED (zejména pro mládež, Petr Vaďura má na starost filmovou scénu) Jablonné 28. 8.-1. 9. English Camp s týmem z partnerského sboru v USA

­