A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

Ježíš nás ujistil,

že soud ještě nepřijde.

Stále ještě nechává Bůh

vycházet slunce nad dobrými i zlými.

Stále ještě dává déšť

spravedlivým i nespravedlivým.

Stále ještě dává čas k obrácení.

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!

­