ecm logo

 • Hospodine, prosíme především za volby v naší zemi.
 • Prosíme, nedovol, aby zvítězili lidé podlí, bez morálky a skrupulí, rasisté, lidé chtiví moci a nedbající na veřejné blaho.
 • Chraň nás před autokraty a technokraty, před těmi, kdo mají na mysli jen svůj prospěch.
 • Dej nám dobré poslance, moudré a prozíravé.
 • Dej nám dobrou vládu, která bude dobře vládnout.
 • Zvláště prosíme o ochranu demokracie, o zachování spojenectví s demokratickými zeměmi v Evropě.
 • Chraň nás před prohlubováním vztahů se zeměmi, v nichž jsou porušována lidská práva.
 • Modlíme se za vládu, která bude řešit problémy ve školství, zdravotnictví, v dopravě a dále těžkosti lidí nejslabších a znevýhodněných.
 • Prosíme o moudrou politiku v oblasti migrační i v oblasti ochrany klimatu.
 • Prosíme o moudrost pro rozhodování v oblasti energetiky a těžby surovin, v ochraně přírody a krajiny.
 • Prosíme o zachování míru a svobody.
 • Modlíme se o požehnání benefičního Týdne pro Hospic sv. Jiří v Tachově.

Modlitební předměty na říjen / október 2017

1. – 7. 10.

Mission Summit v Praze

Ve čtvrtek tohoto týdne se sjede do Prahy stovka hostů z USA a ze zemí naší biskupské oblasti (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Švýcarsko) ke konzultaci o tom, co můžeme dělat společně. Z programu upozorňuji na bohoslužby s večeří Páně v pátek i v sobotu, diskusní skupiny a prezentace jednotlivých zemí. Účastníci navštíví také kostely ve Strašnicích a Vršovicích. Zakončíme v neděli společnou bohoslužbou se sborem Praha 2. Téma summitu je „God at Work“, což bych odvážně přeložila jako „Bůh v akci“. Očekáváme svědectví, sdílení, radost ze společenství a povzbuzení do další služby Bohu a bližním.

Prosím o modlitby za průběh příprav i vlastního setkání a ochranu na cestách. Ať účastníci přijmou požehnání a jsou pak požehnáním.

Jana Křížová

8. – 14. 10.

SKP Plzeň

Modlíme se za

finanční prostředky na provoz všech čtyř sociálních služeb (terapeutická komunita, terénní program, sociální rehabilitace, dům na půl cesty)

personální zajištění (nedostatek zaměstnanců v terapeutické komunitě a domě na půl cesty)

schopnost nacházet při vykonávání sociální práce i příležitost k vydání osobních svědectví víry a působit na spirituální složku lidské osobnosti

Ivona Pavelková

 

Elim (Bratislava – Petržalka)

Ďakujeme Pánovi

za deti v našom zbore, najmä za požehnanie našich prváčikov v novom školskom roku

za vedenie a múdrosť pre rodičov pri ich výchove a vedení k Pánovi

za možnosti a rôzne formy stretávania sa cez týždeň, za učeníctvo a spoločný rast vo viere

Prosíme Pána

za príležitosti zapojiť sa do festivalu Milujem svoje miesto

za ľudí v našom okolí, ktorých pravidelne pozývame na bohoslužby a iné stretnutia

za neobrátených v našich rodinách

za ďalšie nové spôsoby oslovenia nášho okolia

Ďakujeme za vaše modlitby!

Gabriella Kopas

15. – 21. 10.

Point 14 Plzeň

Těchto několik věcí bychom rádi předložili před Pána:

Prosíme o modlitby za nový projekt, který chceme rozjet od nového roku (podpůrná skupina pro děti a mladistvé, kteří se s obtížemi uplatňují v sociálních interakcích; prevence šikany). Projekt je zcela zásadní a důležitý. Na rozběhnutí je potřeba sehnat cca 5 000 euro.

Prosíme o modlitby za poměrně vyhrocenou situaci, při které se někteří politici v Plzni snaží získat své voliče tím, že chtějí uzavřít nebo přesunout některé sociální služby včetně služeb Pointu na periferii města. V této souvislosti, prosím také o moudrost jak s těmito politiky mluvit.

Prosíme samozřejmě také za naše klienty – zlepšení jejich situace ve všech ohledech (sociální, zdravotní, duchovní).

Karel Nyerges

Dolný Kubín/Senec

Prosíme, modlite sa za nových ľudí a evanjelizačné aktivity, ktoré konáme v Dolnom Kubíne. Je nás hŕstka a našou túžbou je, aby ďalší poznali Pána ako svojho osobného Spasiteľa.

Senec: toto miesto je tiež v misijnej situácii, takže sa tiež modlíme najmä za oslovenie nových ľudí.

Patrik Hipp a Zuzana Hippová

22. – 28. 10.

SKP Jihlava

Prosím o modlitby ve věci:

Příprava projektu a rekonstrukce budovy pro sociální službu – azylový dům pro muže. V posledním čtvrtletí 2017 potřebujeme mít zpracovaný projekt a podanou žádost, abychom získali finanční podporu. Celý projekt a stavební práce budou probíhat 2018-2019, takže to bude stále aktuální modlitba, jenom v průběhu času se projekt bude nacházet v různých fázích.

Plánujeme zprovoznění a registraci nové sociální služby – noclehárna a denní nízkoprahové centrum pro lidi bez domova. Tato služba je potřebná. Minulou zimu jsme s podporou Kraje Vysočina a města Jihlava vykonávali sociální humanitární pomoc ve dne a v noci bez oficiální registrace. Tento rok však již potřebujeme a plánujeme spuštění adekvátní sociální služby. Kromě finanční podpory se potýkáme s nedostatečným prostorovým řešením – budova v některých aspektech nevyhovuje účelu, v jiných naopak ano, proto žádáme o kladné stanovisko místního stavebního úřadu, bez čehož nezískáme registraci. Teoreticky – plán má podporu všech stran; prakticky – konkrétní realizace naráží na překážky.

David Chlupáček

Pezinok

Na konci tohto týždňa - 28. 10. 2017 organizujeme koncert k 500.výročiu reformácie. Prosíme o modlitby za to, aby táto akcia priniesla ovocie na Božiu slávu v podobe zdôraznenia a vysvetlenia jedinečnosti Krista, Písma, milosti a viery.

Luboš Tagaj

29. 10. – 4. 11.

SKP – Naděje pro život Jihlava

Modlíme se za nové prostory/byty/bytový dům pro sociální službu – azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Tato služba je součástí projektu a rekonstrukce budovy, v němž je metodistické SKP pouze partnerem, protože realizátorem je katolická Charita. Modlíme se za dobrou spolupráci s Charitou a předkládáme Bohu existenci této sociální služby, protože se potřebujeme začít připravovat na situaci, která nastane přibližně za 7 roků, kdy skončí doba udržitelnosti tohoto projektu a my budeme muset mít připraveny jiné vhodné prostory. Důvodem je to, že s vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že Charita bude po skončení projektu potřebovat prostory pro své vlastní činnosti a my se budeme muset odstěhovat.

Strategicky, modlíme se za rozvoj a naplňování poslání obou středisek Diakonie. Nyní toto poslání uskutečňujeme pouze tím, že provozujeme azylové domy. Můžeme dělat něco dalšího? Měli bychom? Obě služby azylových domů jsou relativně stabilní a stabilizované. Věřím, že bychom se neměli omezovat pouze na tyto služby, abychom naplňovali své poslání. Co k tomu potřebujeme? Invenci a zdroje – odvahu, prozíravost, pečlivá a smysluplná strategická rozhodnutí, lidský kapitál, materiální a prostorové vybavení, finanční zdroje. Jsme hrdí na to, že jsme církevní organizace pod Diakonií ECM a církví, proto bychom rádi křesťanství praktikovali svou službou a uměli jako organizace SKP podnikat i pomáhat třeba v těchto průnicích: diakonická a sociální činnost/ kultura/ umění/ volný čas/ pastorace/ mediace.

David Chlupáček

Sereď

Prosíme za

nedeľné slávnostné bohoslužby ku " Vďake za úrodu", aby tí, ktorí prídu, mohli naplno prežiť vďačnosť a lásku voči Pánovi a deti odovzdali svoj detský program

za sestry z nášho zboru, ktoré sa rozhodujú ísť na Konferenciu sestier v novembri, aby mali pekný čas a doniesli potešenie aj ďalším

mladých v zbore, aby sa zapájali a rástli na slávu Pánovi

Ďakujeme za

letné mesiace a aktivity, ktoré sme mohli spoločne uskutočniť v zbore

starších, ktorí sa vytrvalo modlia a sú pre nás povzbudením

Pavel Kocev

­