ecm logo

 
3. – 9. 3. 2019
 
Gerlachov
Prosíme o modlitby za
- za deti a mladých, ktorí navštevujú kluby, aby sa raz rozhodli pre Pána Ježiša,
- za naše malé spoločenstvo, aby ľudia mali dobré vzťahy a boli ochotní verne stáť v Božom diele,
- za tých, ktorí odišli, aby ich Pán pritiahol späť a prosím o modlitby za mňa i za moju manželku.

Ľuboslav Sirkovský
 
Plzeň Lochotín
Prosme společně za to, aby v Plzni na Bolevecké návsi:
- kurz základů křesťanství, který začal v polovině února,  přinesl účastníkům užitek, probudil i posílil víru;
- Pán požehnal evangelizační službu týmu Mobilní misie prostřednictvím vzniku dětských venkovních klubů v přilehlých plzeňských sídlištích;
- se ještě více upevňovalo přátelství ve skupině dorostenců i ve skupině mládeže a všichni mohli na setkáních poznávat Pána a jeho naplňující přítomnost;
- setkání skupinek bylo povzbuzující a posilující zkušeností v bezpečném prostředí důvěrných vztahů;
- setkávání sester seniorek bylo i nadále jedinečným darem pro jejich vzájemná přátelství;
- Společné čtení bible v angličtině prohlubovalo znalosti jazyka a zároveň promlouvalo k srdcím účastníků;
- nově vzniklá nedělní večerní setkání s biblí přinášela další potřebné povzbuzení;
- 2.3. dobře proběhlo maškarní pro rodiny s dětmi a přineslo radost všem;
- služba všech sborových služebníků byla naplněná Pánovou občerstvující přítomností, inspirací a radostí;
- Pán povolal nového Farního vedoucího laiků a chybějící členy do farních výborů;
- daroval dobré jednání Farní konference a posílil naši vzájemnost.
Prosme společně za to, aby v Horšovském Týně:
- maminky, které se svými dětmi rády přichází do rodinného centra Myška Lola, mohly postupně nacházet důvěru k církvi a zájem o poselství evangelia;
- mohli být další lidé zaujati a osloveni naším svědectvím a nabídkou našich setkání a bohoslužeb.

Pavel Kuchynka

10. – 16. 3. 2019
Jenkovce
Prosíme o modlitby
- za mládež v obci. Počas prázdnin sa tu konali nočné párty v parku s množstvom alkoholu... Zdá sa akoby kto bol slušný a pracovitý, už je z obce dávno preč.
- sestru Annu Palaiovú, ktorá sa v marci dožívá 91 rokov. Modlime sa za jej zdravie a ďakujme za jej vernosť – je stále aktívnou členkou zboru.
- ďakujme za novú aktívnu členku, ktorá po smrti manžela v našom zbore našla svoje miesto.
Jiří Bassano
Praha Strašnice
Modlíme se za:
- oslovení a podchycení mladých, kteří prošli sborem a nezůstávají v něm
- nové narození a přípravu ke členství a ke křtu několika hostů, kteří navštěvují sbor více nebo méně pravidelně
- nové příchozí, kteří by našli ve sboru přijetí a pokoj s Pánem
- letní cestu skupinky mladých do partnerského sboru v USA
- služebníky do chval a vytvoření hudební skupinky
Jablonné v Podještědí
Jak dál, když hrozí zánik? Oslovení nových lidí z okolí, služebník, který by dojížděl sloužit během týdne, uzdravení nemocných, budování základů pro vstup do členství, vztah s partnerským sborem v USA.

Filip Gärtner
 
17. – 23. 3. 2019
Michalovce
Ďakujeme za
- prácu s Dorastom a Mládežou, a prosíme o jej posilnenie a nových vedúcich;
- prácu v DSS- kách a prosíme o pomazanie pri rozhovoroch s novými ľuďmi;
- priateľov, ktorí navštevujú náš zbor a prosíme aby si v ňom našli svoj domov.
Svetlana Francisti
Jihlava
K modlitbám máme:
- hledání místa pro nový kostel. Pořád hledáme nejlepší řešení. Jednání s vedením města zatím nevedla k jednomu pozemku a tak dál hledáme Boží řešení. Vyhlížíme kostel, který bude sloužit lidem ve městě.
- služba mladým lidem. Na podzim jsme začali se službou Fusion (moderní pěvecký sbor pro teenagery) a přišlo 70 mladých lidí. Někteří z nich začali chodit na setkání mládeže. Prosíme o modlitby za to, abychom byli Božím nástrojem pro nově příchozí.
- služba dětem. Díky Bohu máme ve sboru hodně dětí. Prosíme o modlitby za výchovu v rodinách, za službu ve 4 věkových skupinách na besídce i ve službě Royal rangers, kde hledáme nového velitele.
 
Milan Mrázek
 
24. 2. – 30. 3. 2019
Partizánske
- - ďakujeme za pokojný a požehnaný priebeh Farskej konferencie
- - ďakujeme za nové možnosti služby v domove pre seniorov
- - ďakujeme za jednotu a dobré vzťahy v našom zbore
- - prosíme, aby sme boli dobrým svetlom pre tých, ktorým zvestujeme

Štefánia Sklenarová
Protivín
Modlete se s námi
- za nemocné členy sboru
- za lidi, kteří se vzdálili obecenství a opustili sbor
- za několik mládežníků, kteří se rozhodli následovat Krista, přípravy ke křtu a obnovy křtu
- za povzbuzování a budování ve víře při domácích skupinkách a biblických hodinách
- za smělost při zvěstování evangelia v Protivíně a okolí
- za nové hudebníky do sboru
- kéž Pán přidá nové rodiny s dětmi do sboru
- za práci v SKP Pastelka – aktivity pro veřejnost
- za novou střechu na faře
Týn nad Vltavou
- za nemocné členy sboru
- za lidi, kteří se vzdálili obecenství a opustili sbor
- za moudrost při vedení dětí a dorostu
- za povzbuzení věrných členů sboru a vytrvalost
- za ochotu učit se novým věcem pro starší členy sboru
- za moudrost, jak přistupovat k lidem ve městě
- za misijního pracovníka (mladou rodinu) a ochotu sloužit – obnova bytu v kostele

Richard Novák

31. 3. – 6. 4. 2019
Dolný Kubín
Prosíme o modlitby
- za prebiehajúci projekt Fusion - práca s mladými ľuďmi,
- za nových ľudí,
- za múdrosť ako osloviť ľudí v Kubíne.
Patrik Hipp
Česká oblast
V sobotu 6. 4. se bude konat oblastní konference. Prosme o pokojné jednání a moudrost při rozhodování.
V tomto týdnu navštívím náš partnerský distrikt v Tennessee, USA. Budu hostem v několika sborech a setkám se s lidmi, kteří už partnerství podporují. Modlete se prosím, abych mohla oslovit i další, aby stávající přátelství byla zachována a vznikala nová.

Jana Křížová
­