ecm logo

Modlitby október / říjen 2018

7. – 13. 10. 2018

Sereď
Prosíme o modlitby za
- celozborový deň modlitieb a pôstu (4. - 5. 10.), aby sa čo najviac ľudí mohlo zapojiť
- br. Boronča, aby ho Pán posilnil, zmocnil a dával mu múdrosť pri rozhodovaní
Vďačíme Pánovi za
- všetkých bratov a sestry, ktorí po dlhšom čase začínajú znovu navštevovať náš zbor

Pavle Kocev

Metodistický seminář, Praha Vršovice
Začíná další akademický rok, tak prosme za jeho zdárné zahájení pro všechny ubytované studenty. Jsme velmi různorodé společenství; prosme za vzájemnou úctu, toleranci, touhu navzájem se poznávat. Budeme se společně scházet nad Božím slovem a k modlitbám; ať jsou pro nás tato setkání požehnáním. Prosme za setkávání se u společných snídaní, společně si zasportujeme – jsou to vzácné chvíle kdy se můžeme i lépe poznávat.

Bohumil Opočenský

14. – 20. 10. 2018

Slavkovce
Prosíme, pripojte sa k nám v modlitbách za Janda – má veľké problémy so zrakom. Modlíme sa za uzdravenie.
Prosíme tiež Pána za to, aby nám pridával nových ľudí.

Jarmila Nagyová

Konference mládeže České oblasti
Jako každý rok i letos bude konference pro mládež s názvem Connected, tentokrát v Praze pod názvem Kdo jsem? Naším záměrem je propojit mladé lidi s Bohem a s dalšími křesťany. Z vlastní zkušenosti víme, jak moc důležité jsou vztahy mezi mladými křesťany. Touto událostí chceme pomoci mládeži najít svou identitu v církvi a v chaotickém světě, který přináší spoustu nejistot a zmatku. Konference bude probíhat o víkendu 19. – 21. října. Na oba večery chystáme slova od známých řečníků na již zmíněné téma a koncerty chval. Sobotní den bude plný seminářů, organizovaných setkání, kde bude možnost se sdílet a dozvídat se něco nového, také je plánovaná procházka po Praze se zajímavým tématem a v průběhu dne si každý bude moci říct o pastorační pomoc nebo se jen ztišit v modlitební místnosti.
Doufáme a modlíme se, aby víkend byl o Bohu a Bohem zaštítěný. Děkujeme i za Vaše modlitby.


Za organizační tým mládeže z Horních Počernic Dominika Kružíková

21. – 27. 10. 2018

Kráľovský Chlmec
Prosíme o modlitby za priestory na schádzanie sa. Tiež sa modlíme za nových ľudí, aby prichádzali a boli oslovení Božím Slovom.


Jarmila Nagyová

Státní svátek České republiky
28. 10. 2018 – v tento významný den si připomínáme 100 let od založení Československa. Sto let je na první pohled krátká doba, ale během této doby náš stát prošel první a druhou světovou válkou se všemi jejich hrůzami, nástupem komunistické diktatury a ztrátou svobody, totalitním obdobím, obsazením armádami Varšavské smlouvy a nakonec sametovou revolucí. Nyní žijeme již 29 let ve svobodě.
28. 10. 2018 odpoledne se bude v Praze konat Ekumenická modlitba za domov.
Děkujeme za vaše děkovné i přímluvné modlitby.


Petr Procházka

28. 10. – 3. 11. 2018

Trnava
- Vďačnosť: za mnohé Božie požehnania prejavené aj v tohtoročnej úrode.
- Prosby: aby sme uznávali Ježiša Krista ako nášho Veľkňaza a žili zmierení s Bohom aj s ľuďmi.


Luboš Tagaj

Oblastní konference České oblasti
Konference (3. 11. 2018) se bude věnovat dvěma tématům: Službě naší církve mládeži a mladým rodinám a návrhům Komise na cestu vpřed pro Generální konferenci 2019.
Děkujeme za vaše děkovné i přímluvné modlitby.


Petr Procházka

­