ecm logo

  • Pane, stvořil jsi tento svět jako dobrý. Prosíme proto, abys jej zachoval a způsobil nápravu alespoň něčeho, čím jsme se jako lidé provinili vůči tvému stvoření. Prosíme o moudrost pro ty, kdo hledají cesty k nápravě škod způsobených lidskou činností. Zvláště prosíme o zmírnění dopadů klimatických změn na země Afriky. Smiluj se nad zeměmi, v nichž je sucho a hrozí hladomor.
  • Modlíme se za ty, kdo mají v rukou moc, aby byli pod tvou kázní. Prosíme za naši vládu a všechny představitele státu i samosprávy. Dej jim moudrost pro jejich rozhodování. Naplň je pokorou a probuď v nich citlivost vůči slabostem a bídě lidí.
  • Modlíme se za prezidentské volby ve Francii – prosíme o ochranu před takovým prezidentem, který by šířil nenávist, islamofobii, rozbíjel svazky mezi národy a probouzel nacionalismus a šovinismus.
  • Modlíme se za církev, za její jednotu a Ducha Kristova v ní. Prosíme za to, abys ji probouzel, ať není zahleděná do sebe, ale je otevřená vůči všem lidem.
  • Prosíme o všechny, kdo jsou jiní (sex. orientace, duševní nemoci, autisty, tělesně postižené). Probuď v nás respekt k jejich jinakosti, abychom se jim uměli přiblížit a zjevovat jim tebe. Amen.

2. – 8. 4.

Sereď
Prosíme o modlitby za
- prípravy a priebeh Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
- prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
- ochotných dobrovoľníkov
Sme vďační za
- ľudí a rodiny, ktorí po dlhšom čase navštívili náš zbor opäť
- dorastencov, ktorí sa stretávajú pri výučbe katechizmu
- mnohé uzdravenia a svedectvá, našich starších bratov a sestier v Pánovi
Pavle Kocev

­