Termíny letošních kurzů v rekreačním areálu Poušť u Bechyně  |  Možnost pronájmu

Termín

Název kurzu

Vedoucí

19. 6. – 29.6.

Senioři

Jana Křížová

29.6. – 6. 7.

Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi 1

Jana Červeňáková

Josef Červeňák

6. 7. – 13. 7.

Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi 2

Jana Červeňáková

Josef Červeňák

13. 7. – 20. 7.

Eden Jihlava

         

20. 7. – 27. 7.

Mládež (AMM)

Milan Mrázek

27. 7. – 3. 8.

Volný

 

3. 8. – 10. 8.

Plzeň Lochotín

Pavel Kuchynka

10. 8. – 17. 8.

Třeboň – Litoměřice

Mária Kunstová

Filip Jandovský

17. 8. – 24. 8.

Dětský tábor

Jitka Buchtová,

Zdeněk Buchta

24.8. – 31.8.

Volný

 

 

►  přihláška na kurzy Senioři a Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi 1 & 2 — zde

►  přihláška na kurz Mládež — zde

 

Ceny za pronájem Pouště v ostatních termínech:

Cena pronájmu areálu pro zájemce z ECM

Za týdenní pronájem areálu je cena 35 500,- Kč. K této ceně je nutné připočíst částku 70,- Kč za povlečení, cenu za spotřebovanou elektřinu tj .asi 100,- Kč na osobu a týden a rekreační poplatek 15,- Kč/os/den.

Cena pronájmu areálu pro zájemce mimo ECM 

Za týdenní pronájem areálu je cena 44 275,-Kč. K této ceně je nutné připočíst částku 70,- Kč za povlečení, cenu za spotřebovanou elektřinu tj. asi 100,- Kč na osobu a týden a rekreační poplatek 15,-Kč/os/den. 

Modlitební předměty na březen 2024

3. – 9. 3. — Tachov

Modlíme se:

 • aby mezi účastníky aktivit působil Duch svatý a lidé nacházeli Krista 
 • za děti členů sboru, které často odcházejí daleko
 • aby těm, kdo slouží, zbývala kapacita na duchovní rozvoj
 • za hladký průběh výměny vedoucí kavárny

(Jana Daněčková)

10. – 16. 3. — Plzeň 1 - Lochotín

Proste s námi za povzbuzující přínosy farní konference, včetně požehnané volby staršovstva a správních výborů (10. 3.) a za rozpoznávání nových Božích výzev a nové zmocnění pro naši osobní i společnou službu zejména v následujících oblastech:

 • budování komunitního centra (větší propojení, synergie a otevřenost);
 • dětské venkovní kluby na sídlišti Vinice jako možnost pro oslovení celých rodin (Velikonoční výlet aj.);
 • vznik sborového dorostu;
 • možnosti realizace dětské skupiny zřízením SKP (zkvalitnění pomoci rodinám s předškolními dětmi);
 • obnovení výboru pro mateřské centrum s dobrým nastavením kompetencí a zodpovědností;
 • posilování vzájemnosti/větší propojenosti při sdílení a modlitbách na plánovaných sborových setkáních;
 • možnosti misijního působení v Horšovském Týně.

(Pavel Kuchynka)

17. – 23. 3. — Praha 2 – Ječná

Děkujeme za svědectví sester a bratrů, kteří statečně zápasí se zdravotními problémy a se slabostí. Děkujeme za společenství sboru a za to, že v něm lidé nacházejí zázemí. Jsme vděční za skupinky, které se scházejí v rámci sboru, a za prostor ke sdílení.

Prosíme o dobré jednání farní konference v neděli 24. 3. Ať nám Pán dá dostatek představivosti, abychom rozpoznali, jaké máme příležitosti ke službě.

(Jana Křížová)

24. – 30. 3. — Praha – Agapé

Farní konference se bude konat 24. 3. odpoledne. Ať je její průběh požehnaný.

Svatý týden — Květnou nedělí začíná týden přípravy na Velikonoce. Čteme texty z proroků o zaslíbení mesiáše, pašijní texty z evangelií, připomínáme si konec pozemského života Pána Ježíše Krista, jeho utrpení a smrt na kříži. Vyhlížíme vzkříšení. Ať k nám Ježíšův příběh promlouvá.

31. 3. – 6. 4. — Třeboň

Modlete se prosím, aby do našeho sboru přicházeli noví lidé, abychom se nebáli změn a nových výzev. Prosíme za probíhající běh manželských večerů a za to, aby se povědomí o této službě rozšířilo mezi lidmi v Třeboni. Modlíme se za děti a mládež, aby mezi námi našli své místo, a za ochotného člověka, který by se chtěl více věnovat mladým. Přimlouváme se za nové staršovstvo a požehnání v jeho práci a vzájemných vztazích.

(Mária Kunstová)

_________________________________________________________

Vážení a milí v Kristu.

Všichni za jednoho, JEDEN ZA VŠECHNY... Jedna farnost, jeden týden, modlitby za naplňování úkolu církve: získávat učedníky pro Ježíše Krista --- to je mise modlitební štafety, kterou mezi sebou předáváme třetím rokem.

Hospodinu všechna sláva, skrze Krista.

(Ctirad Hrubý)

03.03.2024  —  Praha - Strašnice
10.03.2024  —  Mikulov
17.03.2024  —  Litoměřice
24.03.2024  —  Praha 2 - Nové Město
07.04.2024  —  Brno
14.04.2024  —  Plzeň - Lochotín
21.04.2024  —  Jihlava
28.04.2024  —  Plzeň - Maranatha
05.05.2024  —  Protivín
12.05.2024  —  Partizánske
19.05.2024  —  Bratislava - Staré Mesto
26.05.2024  —  Praha - Horní Počernice
02.06.2024  —  Třeboň
09.06.2024  —  Bratislava - Elim
16.06.2024  —  Protivín
23.06.2024  —  Plzeň-Lochotín

Pozvánka na duchovní obnovu žen — 22. - 24. března 2024 

Milé sestry,

ráda bych Vás pozvala na víkendový pobyt žen, nazvaný Duchovní obnova žen. Duchovní obnova žen (dále DOŽ) má již několikaletou tradici. Její další ročník se bude konat 22. 3. až 24. 3. 2024 v konferenčním centru Immanuel na Vysočině – www.immanuel.cz. V pátek začínáme večeří v 17:30, ale přijíždět do konferenčního centra Immanuel můžete již po obědě. Odjezd je plánován na neděli kolem 14:00 hodin. Na programu jsou modlitby, chvály, Boží slovo, sdílení, svědectví, odpolední workshopy či odpočinek. Pokud toužíte po odpočinku, zastavení, povzbuzení, spočinutí v Boží náruči, DOŽ je pro Vás. Bonusem toho všeho je krásné ubytování, dobré jídlo a nádherné okolí v přírodě.

Pokud máte zájem, přihlaste se prosím co nejdříve, dokud není kapacita plná. Použijte odkaz: https://forms.gle/y3SJVNi91VoDoEtN9
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jolana Kružíková
za službu sester v ECM

 

Modlitební předměty na leden 2024

7. – 13. 1. — Alianční týden modliteb

Česká evangelikální aliance připravila program osmi večerů, které spojuje hlavní téma: Nést hojné ovoce. Na mnohých místech se budou společně modlit křesťané z různých církví. Můžeme se přimlouvat, aby jim Bůh žehnal

14. – 20. 1. — Metodistická církev ve světě a v Česku

Bratři a sestry, letošní rok bude pro naši církev rokem mnohých setkání a rozhodnutí. Na celosvětové úrovni se bude v dubnu konat Generální konference Spojené metodistické církve, jejíž některá rozhodnutí mohou zásadně změnit stávající řád a struktury církve. V září se sejde první Generální konference Globální metodistické církve, která zvolí nové biskupy a ustaví nové výroční konference. Na naší lokální úrovni nás čeká Oblastní a Výroční konference. Modleme se za volbu nové Rady oblasti a za nové obsazení komisí a výborů. Každá komise má svou agendu, kterou je třeba projednávat. Komise pro řád v současné době připravuje Konstituci, což bychom mohli definovat jako základní dokument, vyznání církve. Komise pro finance a církevní majetek připravuje finanční přehled v souvislosti se Strategií ECM 2013-2030. A na prvním místě se prosím modlete za základní poslání církve, jímž je zvěstování evangelia.  (Petr Procházka)

21. – 27. 1. — Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou k modlitbám v týdnu od 18. do 25: ledna. Letošní program připravili křesťané v Burkina Faso (západní Afrika). Země v současnosti zažívá vážnou bezpečnostní krizi, která postihuje všechna náboženská společenství a církve. Po velkém džihádistickém útoku, který byl spáchán v roce 2016, se situace ještě dramaticky zhoršila. Množí se zde teroristické útoky, bezpráví a obchodování s lidmi. Tato neutěšená bezpečnostní situace podkopává sociální soudržnost, mír i národní jednotu. Křesťané se modlí a spoléhají přitom na to, že Boží láska je silnější než násilí, které v současnosti sužuje jejich zemi.

28. 1. – 3. 2. — Kazatelé a exercicie

I letos duchovní (v rámci svého sebevzdělávání a sebepoznávání) i další zájemci, mají možnost prožít třídenní duchovní obnovu. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách vedoucího kurzu Davida Peroutky a společných ztišeních. Zkušenost a poznání, které člověk poctivým a upřímným konáním exercicií nabývá, je cenné bohatství, které může velmi pozitivně ovlivnit mnohé v našem životě i službě. Chceme se učit lépe rozumět sobě a Bohu, rozpoznávat ve svém životě stopy Ducha a Boží vedení. Jde o cestu vedoucí k pokornému přiznání, že i naše chápání, poznání, služba má své limity. V takových okamžicích se chceme tváří v tvář tajemství ponořit do ticha. Plody duchovních cvičení jsou ale pro každého jiné a zcela osobní, protože každý člověk je jiný, neopakovatelný a ojedinělý. Bůh ho proto během doby, kdy se mu člověk ve ztišení otevírá, sám vede a dává mu přesně to, co pro svou životní cestu potřebuje. A za to se prosím spolu s námi modlete.  (Filip Jandovský)

­