Sedmdesátka - nám. Republiky 70. Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin. Vstup volný.

Pravidelný program přes týden:

Pondělí a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček

Úterý od 18 do 20 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou.

Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů

Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna.

Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers.

Pátek od 19 do 20 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let.

Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické.

Neděle od 18 do 20 hodin – Manželské večery.

Témata literární čajovny v květnu:

- 4.5. – Helena Pechová uvádí a Petr Vaďura čte z knihy Paula Bescheta Misie v Durynsku kapitoly věnované pochodu smrti, který prošel v dubnu 1945 Tachovem. Překlad Rudolf Tomšů.
- 11.5. – Autorské čtení Jany Chrastinové nazvané Světlo ze šuplíku..
- 18.5 – Hořkosladký svět Josefa Kainara. Autorovy písně v podání Lucie Davidové a Milana Koly a básně v interpretaci Petra Vaďury. Uvedení nového souboru Kainarových textů z nakladatelství Návrat domů.
- 25.5. – Beseda s plzeňským biskupem Tomášem Holubem o vojenské misi v Bosně, o práci biskupa a o církvi jako takové.

Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18:30, vstup na akce je volný.

Manželské večery
1.5. – párty manželských večerů – pozvánka pro nové účastníky, začátek nového kurzu. Začátek v 18 hodin, vstup volný. Určeno všem párům (i nesezdaným), které chtějí pracovat na svém vztahu.

Rada oblasti vyhlašuje Velikonoční sbírku ve prospěch Diakonie Evangelické církve metodistické. Výtěžek sbírky použijeme k Podpoře diakonických projektů farností, sborů a středisek křesťanské pomoci ECM.

více zde (pdf)

Rada oblasti Evangelické církve metodistické vyhlašuje výběrové řízení na místo
ředitele/ředitelky Diakonie Evangelické církve metodistické.

více zde (pdf)

Výklady a diskuse nad vybranými žalmy

Kniha žalmů je sbírka duchovní poezie - chvalozpěvů, nářků, mudroslovných i výpravných písní starozákonního lidu. Ke slovu přichází víra, naděje, ale také pochybnosti a zoufání, radost vděčnost, ale také hněv a hořkost života. Slova žalmů směřují k Bohu.

­