Studijní kurz Učedník je určen pro všechny, kteří chtějí číst Písmo v menším společenství (ideálně do 12 účastníků v jedné skupině) společně s vedoucím kurzu (zpravidla kazatelem místního sboru), aby upevnili nebo prohloubili svou víru a život učedníka/učednice Ježíše Krista.

Kurz obsahuje 34 lekcí (17 starozákonních a 17 novozákonních), ty mohou probíhat každý týden nebo v delších intervalech (delší pauzy než 14 dní však nedoporučujeme). Cílem kurzu není především nahromadění vědomostí, ale proměna osobního života v odpovědnosti před Bohem prostřednictví četby Písma a rozhovorů nad probíranými tématy a biblickými texty. Během kurzu se čte tedy především Bible. Studijní příručka Učedník slouží jako průvodce studiem, obsahuje informace, komentáře a otázky k osobnímu studiu a slouží ke zpracovávání zadaných úkolů. Příručka je překladem z amerického originálu a mírnou adaptací do českého a slovenského prostředí Disciple: Becoming disciples through Bible study (česky Učedník: Stát se se učedníkem prostřednictvím studia Bible) s přihlédnutím k německé verzi (Glabenschritte: Nachfolge einűben durch Bible Studium).

Každá lekce (2,5 hodiny) začíná modlitbou, desetiminutovým videoprogramem, rozhovorem nad zadanými biblickými texty a tématy. Končí se zadáním úkolů pro domácí studium a společnými modlitbami. Celý kurz je ukončen závěrečným testem nebo ústní zkouškou. Absolventi obdrží osvědčení. Kurz Učedník přispívá k osobní duchovní obnově i obnově křesťanských společenství. Již mnoho let se ho účastní nejen členové ECM, ale také křesťané jiných denominací.

V případě zájmu o kurz kontaktujte kazatele místního sboru ECM nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Institut vzdělávání ECM organizuje semináře pro vedoucí kurzu, distribuuje studijní příručky Učedník a úvodní videa. Rovněž organizuje závěrečnou zkoušku (nebo test) a uděluje osvědčení o absolvování kurzu.

­