Brno

Brno

Brněnský sbor vznikl v roce 1991 z členů ECM farnosti Mikulov a sboru Znojmo, kteří se během let přestěhovali do Brna. Uvolněné politické poměry umožnily vznik nové farnosti, do níž byl zařazen sbor v Blansku a Znojmě (nyní je opět součástí farnosti Jihlava). Zpočátku se brněnský sbor scházel v centru města v pronajatých prostorách. V roce 1995 byl silně poznamenán odchodem kazatele a převážné části aktivních členů. Pod vedením nového kazatele se sbor soustředil na misijní práci v brněnském sídlišti Bystrc, takže začali přicházet noví lidé. Sbor nevlastní žádný dům ani jiné prostory, schází se v misijním středisku římsko-katolické církve Archa. Nedělních bohoslužeb se zúčastňuje kolem 20 lidí včetně dětí.

Kazatelkou sboru je sestra Jana Daněčková.

Bohoslužby se konají v neděli v 9:30 h, Brno-Bystrc, Lýskova ulice

Kontakt:
Lýskova 15, 635 00 Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další informace najdete na stránkách farnosti: https://ecmbrno.webnode.cz/

ESUMC Prague

Welcome to the English Speaking United Methodist Church of Prague. Please join us for weekly worship at 11 AM (Sunday) at our Prague 10 location – 28. pluku 15.

 http://www.esumc.cz/

V roce 2011 byl v Praze založen metodistický sbor „English Speaking United Methodist Church Prague“, který pro své bohoslužby užívá anglický jazyk. Jeho členy jsou jak cizinci žijící v Praze, tak i čeští občané. Jako zakládající farářka zde sloužila Michelle McKinnon Young z Johnson City UMC District v Tennessee, spolu se svým manželem Garym Waynem Youngem.
Nyní sbor vede farářka Velma Campbell.

Více informací naleznete na webových stránkách sboru, či na facebooku:

https://www.facebook.com/ESUMCPrague

Jihlava

Jihlava

Sbor Jihlava

Činnost ECM v Jihlavě začala v červenci 1923 cyklem biblických přednášek Dr. J. P. Bartáka. V srpnu byl založen sbor a v únoru 1924 koupen dům, který sboru sloužil až do roku 1968, kdy dalo město církvi náhradou současnou modlitebnu. Členská základna sboru kolem osmdesáti lidí je stabilní, tvoří ji převážně rodiny, takže je zde poměrně mnoho dětí. Dlouholetou tradici má sbor právě v práci s dětmi a dorostem. Rovněž mládež je zde aktivní a zapojuje se do misijních aktivit sboru. Kromě společných bohoslužebných setkání a různých aktivit zde fungují domácí skupinky včetně skupinky pro maminky s dětmi. V roce 1993 byl při jihlavském sboru otevřen Azylový dům pro muže. Později Azylový dům pro matky s dětmi.

Farnost administruje farář Ctirad Hrubý. 

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:30 hodin na faře, Seifertova 13, Jihlava.

Kontaktní údaje: Seifertova 13, 586 01 Jihlava
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.ecmjihlava.cz

Sbor Znojmo

Znojemský sbor vznikl na základě misijní činosti v roce 1948. Čtyřicet let byl jako kazatelská stanice přiřazen k Jihlavě, deset let byl obsluhován z Brna a nyní opět patří pod jihlavskou farnost.  Sbor se schází v prostorech pronajatých od Českobratrské církve evangelické. Starší generace původních členů téměř vymřela, generace jejich dětí se ze Znojma odstěhovala a noví lidé  přichází pozvolna. Milé a otevřené společenství znojemských metodistů se schází v neděli odpoledne.

Bohoslužby se konají každou neděli v 16 hodin v Rudoleckého 15, Znojmo

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://metodistiznojmo.webnode.cz

 

Litoměřice

Litoměřice

Sbor byl založen 1921 po třídenních přednáškách v YMCE a pobožnostech v pronajaté místnosti. V roce 1923 zakoupila církev dům, v němž se provozovala dříve kořalna. Je symbolické, že v místě, kde muži propíjeli peníze svých rodin, se začalo zvěstovat Kristovo evangelium. Při otevření modlitebny kázal Dr. J. Dobeš na text z 2K 6,16: „Vy jste chrám Boha živého“. Toto slovo se usilují litoměřičtí naplňovat do současnosti.

Kromě pravidelných bohoslužeb v modlitebně se konají setkávání domácích skupinek. Pořádají se sportovní akce pro děti a dorost. Sbor je misijně orientován, provozuje Středisko křesťanské pomoci, mateřské centrum, mateřskou školu a aktivně působí v misijní práci ve vazební věznici Litoměřice.

Kazatelem sboru je bratr Filip Jandovský.

Bohoslužby se konají v neděli v 9,30 h.

Kontaktní adresa:
Sládkova 8, 412 01 Litoměřice
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Stránky sboru najdete na www.ecmlitomerice.cz

Součástí sboru je Středisko křesťanské pomoci a Klubíčko - křesťanská základní a mateřská škola.
www.skolkaklubicko.cz

sbor Jablonné v Podještědí

Ještě před politickými změnami v roce 1989 vznikla v Petrovicích kazatelská stanice farnosti Jablonec nad Nisou. (Sbor zde byl založen v padesátých letech.) Výroční konference roku 2000 rozhodla přesunout těžiště práce do Jablonného. Důvodem toho přesunu byl jednak stagnující stav v Jablonci nad Nisou, na druhé straně pak rozrůstající se společenství v okolí Jablonného. Petrovičtí se zpočátku shromažďovali v rodinném domě, kde však nebylo možné práci rozvíjet. Proto církev koncem roku 1999 zakoupila domek v nedaleké obci Jablonné a v nedávné době dokončili jeho rekonstrukci. Domek tedy může plně sloužit k bohoslužbám pro dospělé i děti.

Lokálním kazatelem je bratr Zdeněk Brož.

Bohoslužby se konají v neděli v 15 hodin, Jablonné v Podještědí, Ke studánce 69, Markvartice

Kontakt:
Petrovice 65, 471 25 Jablonné v Podještědí
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky: www.ecmjablonne.cz 

farnost jablonne

Mikulov

Farnost Mikulov na Moravě vznikla v roce 1950, kdy se do města a okolí vrátili Češi z bulharské vesnice Vojvodovo, kam se přes Banát dostali v průběhu 19. a na začátku 20. století. Češi si po celou dobu zachovali víru i jazyk. V Bulharsku se připojili k metodistům.

Nová farnost měla dva sbory a čtyři kazatelské stanice a přibližně čtyři sta členů. Většina mladých z druhé generace během čtyřicetileté náboženské nesvobody víru opustila. Po pádu železné opony v roce 1989 nastalo ve farnosti, podobně jako v celém Československu, duchovní oživení. Každoročně se pořádaly stanové evangelizace a přišlo mnoho nových lidí. Ne všichni věrnost Kristu zachovali, přesto se farnost stabilizovala a mírně roste. Nyní má farnost ve dvou sborech - Mikulov a Valtice - kolem 70 aktivních členů zahrnujících všechny generace.

ecm mikulov

 

Zodpovědným kazatelem farnosti je bratr Pavel Procházka.

Pravidelné bohoslužby:

 sbor Valtice – neděle 9:00, Příční 31
 sbor Mikulov – neděle 10:30, Purkyňova 1700/2A
 

Kontaktní údaje:

Purkyňova 1700/2A, 692 01 Mikulov
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.ecm valtice
Mobil: 608 232 119
Pevná linka: 534 534 697
Podrobnosti jsou na stránkách farnosti http://mikulov.umc.cz

 

Plzeň 1 – Lochotín

Plzeň 1 – Lochotín

Nárůst jediného plzeňského sboru vedl v polovině devadesátých let 20. století k jeho členění na takzvané „kmeny“. Lochotínský kmen se od počátku scházel k bohoslužbám v pronajatých místnostech (především školy) a po domácnostech. Jeho vizí byla další evangelizační činnost v dané lokalitě. Tento „kmen“ se stal ještě v roce 1993 misijní stanicí v čele s laickými pracovníky. Od roku 1996 byla ustavena samostatná farnost s misijní stanicí ve Stříbře a kazatelskou stanicí v Třemošné s poměrně malou členskou základnou – kolem 40 členů.

Sbor začal od prvopočátku shromažďovat prostředky na vlastní modlitebnu. Za tři roky shromáždil téměř půl miliónu korun, přičemž finančně podporoval sociální práci a sám byl finančně nezávislý.

Biskup H. Bolleter zažádal o pomoc u Generálního výboru pro světovou misii, kde byl založen Fond Milenia. Na výroční konferenci 1996 byla stavba nové modlitebny přijata jako prioritní akce církve. První kroky, od výběru architektonické studie až po začátek stavby, bylo jedno velké dobrodružství víry. Superintendent J. Červeňák 11. dubna 1999 poklepem symbolického základního kamene oficiálně otevřel stavbu modlitebny, která byla v říjnu téhož roku dokončena a 18. prosince slavnostně otevřena. V nových prostorách žije sbor pravidelným bohoslužebným životem, je misijně aktivní, zasahuje především mladší generaci obyvatel velkého sídliště. V novém centru je denně program pro sbor i návštěvníky z okolí.

Farářem sboru je bratr Pavel Kuchynka

Nedělní bohoslužby:
Plzeň 1 – Lochotín v 9,30 hodin (Bolevecká náves 2, Plzeň)
Horšovský Týn v 9,30 hodin (Nádražní 79, Horšovský Týn)

Kontakt:
Bolevecká náves 2, 323 00 Plzeň 1 – Lochotín
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Webové stránky: www.umc.cz/lochotin 
www.ecmhtyn.estranky.cz 

Plzeň 3 – Husova

Plzeň 3 – Husova

V roce 1923 byl založen sbor, který o čtyři roky později vystavěl Betlémskou kapli v Husově ulici. I s okolními stanicemi čítal asi 1200 členů. Tři období (hospodářská krize ve třicátých letech, během druhé světové války a po komunistickém puči v roce 1948 – padesátá léta obzvlášť) poznamenaly existenci tohoto mladého sboru tak, že se členská základna velmi umenšila. Řada persekučních opatření vyvrcholila znárodněním kaple, jejíž jeden sál mohl sbor používat do roku 1964. Poté musel do podnájmu. Přes 20 let se církev pokoušela držet sbor při životě, ale v polovině osmdesátých let už téměř vymřel. Koncem osmdesátých let začala nová etapa. Kazatel uspořádal evangelizaci, začal vyučovat základy křesťanství a začal hledat nové prostory pro farnost. Když bylo možné zakoupit nový dům, modlitebna se začala plnit novými lidmi. Po změně poměrů v zemi se už sbor nemohl vejít do modlitebny a ECM dostala zpět kapli v Husově ulici. V roce 1996 byl sbor rozdělen na tři farnosti: Plzeň 3 – Husova, Plzeň 1 – Lochotín a Staňkov.

Současným farářem sboru je bratr Pavel Hradský.

Bohoslužby se konají v neděli v 9 hodin.

Kontakt:
Husova 14, 301 24 Plzeň 3
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další informace najdete na www.umc.cz/maranatha

Praha 10 – Strašnice

Praha 10 – Strašnice

sbor Praha 10 – Strašnice

První shromáždění ECM ve Strašnicích se za značného zájmu veřejnosti konalo poslední neděli v lednu 1921. Následovaly pak přednášky, které byly zaměřeny na zvěstování Božího slova. V dubnu vyvrcholila evangelizační snaha stanovou evangelizací. Po prvních třech měsících vznikl druhý metodistický sbor v Praze. Aktivních účastníků bylo v té době asi 200. Sbor cítil velký nedostatek v tom, že neměl vlastní prostory ke scházení. Menší shromáždění se konala v domácnostech členů, větší pak v pronajatých sálech, které byly spojeny s hostinci. To se ovšem zcela změnilo v roce 1924, kdy církev zakoupila pozemek a dne 6.4. byl položen základní kámen. Po necelých pěti měsících byla stavba dokončena. Sbor získal prostory ke scházení, které si tolik přál.

V současnosti působí ve farnosti bratr kazatel Milan Mrázek.

Bohoslužby se konají v neděli v 10 hodin.

Kontaktní adresa:
Vilová 26, 100 00 Praha 10
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky: www.ecmstrasnice.cz

Praha 2 – Nové Město

Praha 2 – Nové Město

Sbor v Praze 2 byl založen roku 1921 po sérii evangelizací v pražské Lucerně. Do konce roku 1924 vyrostl početně na 400 členů. V roce 1926 byl slavnostně otevřen nově postavený sborový dům, který slouží dodnes nejen sborovým účelům, ale také jako kanceláře ústředí církve. Sbor žije pravidelným životem. Kromě nedělních shromáždění s programem pro děti a biblických hodin se v týdnu někteří členové scházejí v domácích skupinkách a také se setkávají senioři. Příležitostně sbor pořádá veřejné koncerty, diskuze s hosty, sborová odpoledne, výlety, evangelizační a misijní akce.  

Farářem sboru v Praze 2 je sestra Jana Křížová.

Nedělní bohoslužby začínají v 10:00.

Kontaktní adresa:
Ječná 19, 120 00 Praha 2
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.umc.cz/praha2 

 

 

Praha 2 – Sbor Agapé

kalich jecnawebSbor Agapé začal působit v Praze během adventního období v roce 2017. Nyní má 12 členů, včetně pastora Lva Shultse. Oficiálně sbor funguje od začátku roku 2018. Jedná se o první rusky mluvící sbor v naší centrální konferenci. Schází se pravidelně každou neděli odpoledne od 16 h v Ječné 19. V pátek se koná biblická hodina od 19 h, a také v tomto čase bývá i dorost-mládež ve velké klubovně v Ječné. Máme též domácí biblické skupinky, v neděli se schází  kolem 30 lidí.

 

Pastorem sboru je bratr Lev Shults.

Nedělní bohoslužby začínají v 16:00 h.

Kontaktní adresa:

Ječná 19, 120 00 Praha 2

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Praha 9 – Horní Počernice

Sbor vznikl netypicky. Ve dvacátých letech zde církev provozovala sirotčinec a později i starobinec. K ústavním bohoslužbám se připojila rodina Procházkových. Po druhé světové válce byla nuceně sociální práce přerušena, členská základna se umenšila a statut sboru změněn na kazatelskou stanici. Až v roce 1980 je znovu obnoven statut sboru a teprve v roce 1991 přichází první placený kazatel. V roce 1999 byl církvi po mnoha těžkostech v restitucích vrácen zámek, kde se znovu otvírá možnost sociální služby. Od července 1999 zde bylo zřízeno Středisko křesťanské pomoci.

Administrátorem sboru je sestra Ivana Procházková.

Bohoslužby se konají v neděli v 9,30 h.

Kontakt:
Křovinovo náměstí 12/18, 193 00 Praha 9
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další informace najdete na webových stránkách: http://www.ecmhopo.cz/

Protivín

V roce 1922 začala práce ECM v Protivíně týdenním řetězem večerních kázání pod širým nebem na náměstí. V návaznosti na tento týden se začaly konat bohoslužby ve stanu u starého hřbitova. Naproti tomuto místu pak byla zakoupena budova pro více než 100 přihlášených členů. Vystřídalo se zde celkem sedmnáct kazatelů. Tak jako ve všech sborech i zde tvrdé období socialistické éry poznamenalo neblaze celou práci. Po roce 1990 se situace začala měnit. V devadesátých letech byla dokončena letitá svépomocná rekonstrukce sborového domu. V letech 1993 a 1994 proběhla stanová evangelizace (stan stál v místech, kde se konala první evangelizace). Sbor pookřál příchodem mladých lidí a utužením sborových aktivit s rodinným nádechem. V roce 1995 hostil Konferenci víry. V současné době má kolem padesáti členů. Touhou těchto lidí je jít v Kristových stopách.

Současným farářem farnosti je bratr Richard Novák.
O misijní stanici Vimperk se stará bratr kazatel Zdeněk Neužil.

Bohoslužby se konají:
sbor Protivín – neděle 9:00, Mírová 171
sbor Týn nad Vltavou – neděle 14:00, Komzákova 416
misijní stanice Vimperk – neděle 9:30, Nádražní 274 - bývalá knihovna

Kontaktní údaje:
Mírová 171, 398 11 Protivín
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Websites: http://protivin.umc.cz/ a www.ecmvimperk.cz


Slaný

Slaný

V roce 1883 vznikl přímo v Kladně ze služby V. Pázdrala první český wesleyánský sbor, který byl podřízen pod dohled vídeňskému metodistickému kazateli. Vzhledem k velké vzdálenosti však v roce 1892 byl sbor připojen k tehdejší Svobodné reformované církvi. Přesto se práce metodistické církve na Kladensku začala rozvíjet, ale až v době, kdy ve dvacátých letech dvacátého století přišli metodističtí misionáři pod vedením Dr. J. Dobeše.

Ve Slaném byl postaven misijní stan na podzim roku 1921. Zpočátku se nově oslovení shromažďovali v pronájmu na různých místech. 1924 byl zakoupen dům, který byl pro vysoké náklady záhy prodán. Problém se scházením byl vyřešen stavbou Husova domu, slavnostně otevřeného v červenci 1929. Během následujících let procházel sbor různými výkyvy. Rostl, ale také se umenšoval, v současnosti patří k menším a tradičně zaměřeným.

Po téměř stu letech se obnovila práce metodistické církve na Kladně. Jde o službu mezi tělesně postiženými, kterou začal sám tělesně postižený misijní pracovník. Sbor rozrůstající se už i o tělesně zdravé členy se schází v pronajatých prostorách.

Kazatelem farnosti je bratr Josef Červeňák.

Bohoslužby:
Slaný – neděle 9:30, Vepřkova 1087

Kontaktní adresa:
Vepřkova 1087, 274 01 Slaný
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky: http://slanymetodisti.webnode.cz

Tachov

Tachovská farnost vznikla ustavením na Výroční konferenci ECM 2002 a tvoří ji sbor Tachov. Sbor vznikl v roce 1992/93 službou Pavla Beneše a dalších lidí, kteří se stali křesťany během svých studií v Plzni. V jejich službě v Tachově je podporoval plzeňský sbor ECM Maranatha. V první polovině 90. let pravidelně dojížděli z Plzně do Tachova pracovníci pro práci s dětmi i kazatelé, a to až do příchodu Richarda Nováka, který se stal prvním tachovským kazatelem. Do Tachova dojížděl dvakrát týdně z Kokašic. Tachovský sbor byl nejprve misijní stanicí sboru ECM Maranatha v Plzni, v roce 1995 byl přičleněn do farnosti ECM Karlovy Vary, v roce 2000 se vrátil opět do farnosti Plzeň 3 – Maranatha a v roce 2002 byla ustavena samostatná farnost Tachov.

V průběhu let se složení sboru proměnilo, mnozí původní členové odešli, avšak přicházeli i noví lidé. Sbor posílila skupina věřících z Křesťanských sborů, kteří se postupně připojili, i lidé, kteří uvěřili a stali se členy sboru. Když se podařilo získat od města Tachova do pronájmu prostory v domě č.p. 70 na nám. Republiky, rozhodli se věřící otevřít sbor pro veřejnost. Prostory dostaly název Sedmdesátka, byla zde zřízena čajovna s každodenním provozem pro veřejnost. V Sedmdesátce začal působit sbor Fusion, pořádají se zde literární večery, setkání mateřského klubu Krteček, schůzky Royal Rangers a další aktivity. V roce 2016 začal sbor spolupracovat s nově vzniklou tachovskou pobočkou Mobilního hospice Sv. Jiří. Ve sboru se postupně vystřídali kazatelé Miloslav Čech, Zdeněk Eberle, Milan Mrázek a Petr Vaďura.

Kazatelem sboru je Petr Vaďura.
Bohoslužby se konají každou neděli v 10 h v Sedmdesátce, nám. Republiky 70, Tachov

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace najdete na stránkách farnosti: www.umctachov.cz

Třeboň

Třeboň

Dne 12. května 1922 přijel J. P. Barták poprvé do Třeboně, aby obhlédl situaci pro evangelizaci a pro případné založení sboru. V červnu už uspořádal řadu přednášek v sále Právovarečného měšťanstva. Na základě těchto přednášek se k církvi přihlásilo 171 osob a jejich počet narůstal tak, že v roce 1923 měla farnost (včetně Stráže nad Nežárkou) přes 500 členů. O rok později byl pro tento sbor postaven kostel, který slouží dodnes. Hospodářská krize, druhá světová válka a následná vláda komunistů zastavila růst práce ve farnosti. V současné době má třeboňský sbor kolem 30 členů, kteří se podílejí na pravidelném bohoslužebném životě – nedělních bohoslužbách, biblických a modlitebních hodinách.

Kazatelkou je sestra Mária Kunstová.

Nedělní bohoslužby: neděle 9:00

Biblická hodina: úterý 18:00

 

Kontaktní adresa:
Seifertova 449, 379 01 Třeboň
Další infromace najdete na webu: www.umc.cz/trebon

­