Metodismus začal jako obrodné hnutí uvnitř Anglikánské církve, jehož ústřední postavou byl vzdělaný teolog a anglikánský duchovní John Wesley (1703-1791). Původně posměšný název „metodisté“ nebo „svatý klub“ vznikl na půdě Oxfordské univerzity. Zde se scházela skupina studentů a lektorů, která se snažila metodicky vést zbožný život založený na modlitbách, sebezkoumání a sociální práci. Vznik metodismu se všeobecně datuje rokem 1739. V tomto roce začali bratři Wesleyové (John a Charles Wesley 1707-1788) spolu s Georgem Whitefieldem (1714-1770) veřejně kázat. Postupně se k nim přidávali další kazatelé. Cestovali od místa k místu, kázali v anglikánských kostelech i na veřejných prostranstvích. Metodistické hnutí se šířilo nejprve v průmyslových oblastech, odtud do celé Anglie a pak i Skotska.

John Wesley začal organizovat třídy (menší domácí skupiny), které se scházely jednou týdně. Zakládal spojená společenství, pro která vypracoval Všeobecná pravidla. Vzdělával kazatele. První metodistická konference se sešla v roce 1744. Ke konci 18 století mělo hnutí více než 80 000 stoupenců, 300 kazatelů, stavěly se nové kostely a kaple. Ke vzniku samostatné církve došlo nejprve v Americe. Na tzv. Vánoční konferenci 24. 12. 1784 vznikla Metodistická episkopální církev (The Methodist Episcopal Church). Ve Velké Británii se datuje vznik samostatné církve konferencí roku 1797.

Evangelická církev metodistická v České republice vznikla z misijní práce Metodistické episkopální církve jižní po první světové válce. České metodistické sbory v Texasu vyslaly do Československa kazatele, kteří byli připraveni kázat evangelium ve své staré vlasti. V roce 1920 přišli do Československa tři metodističtí pracovníci, kteří měli na starosti sociální práci (R. Clements), kolportážní činnost (C.T. Collyer) a kazatelskou činnost (J. Dobeš). Ke stanové a evangelizační misii, kterou začal Josef Dobeš (1876-1960), se roku 1921 přidal kazatel Josef Pavel Barták (1887-1964) a od roku 1922 kazatel Václav Vančura (1883-1972). Další kazatelé postupně přibývali. První metodistický sbor byl založen v Praze Vršovicích 21.11.1920.

­