Celocírkevní časopis Slovo a život vychází 4x do roka. Každé číslo přináší tematicky zaměřenou biblickou úvahu, články a rozhovory a netematicky orientované pravidelné rubriky, svědectví a zprávy.

­