► Biskup Centrální konference střední a jižní Evropy — Stefan Emanuel Zürcher

ZURCHER

Biskupem Centrální konference střední a jižní Evropy je od roku 2022. Narodil se v Solothurnu ve Švýcarsku a vyrostl na farmě v Rüttenenu. Studoval na ETH v Curychu a na metodistické teologické škole v Reutlingenu. Jako pastor působil v letech 2000 až 2015 a v letech 2015 až 2022 byl jmenován superintendentem pro severozápadní Švýcarsko. Stefan Zürcher je ženatý s Valérií Allenbach a mají spolu čtyři děti.

 

RADA OBLASTI

► Předsedkyně Rady oblasti ECM v ČR, superintendentka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ivana proch

Sloužila jako farářka ve farnosti Praha 2 (2012-2017), farnosti Plzeň 3 (2010) a farnosti Plzeň 1 (1999-2004). V rámci Institutu vzdělávání se od roku 2010 věnuje vzdělávání laiků i duchovních. Jako superintendentka působí od roku 2021. Je vdaná, má tři dospělé děti.

► Místopředseda Rady oblasti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., duchovenský člen Rady oblasti

ctirad orig

Ježíše vyznal jako Pána a v církvi je od roku 1990. Přijímal duchovní vedení a sloužil v jihlavské farnosti ECM. Od roku 1999 působí v diakonické službě a od roku 2012 v duchovenské službě. Aktuálně slouží v jihlavské farnosti. Je ženatý, má dva syny.

Oblastní vedoucí laiků Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., laický člen Rady oblasti

konop

Jako vyznávající člen církve působí ve farnosti ECM Plzeň 3, sbor Maranatha. V roce 2015 byl zvolen oblastním vedoucím laiků. V Ježíše Krista uvěřil ve 20 letech. Pracuje v  Plzni ve Škodě JS a.s. jako technolog. Je ženatý, má tři děti.

 ► Bc. Milan Mrázek, duchovenský člen Rady oblasti

M Mrazek

Uvěřil v Plzni v roce 1992. 11 let působil jako vězeňský kaplan v Plzni na Borech. Začínal jako pomocník kazatele v ECM Plzeň 1, pak byl kazatelem v Tachově a Jihlavě. Od ledna 2021 převzal farnost ECM Praha Strašnice. Je ženatý a má dvě dospělé děti. 

► Mgr. Martina Chlupáčková, laická členka Rady oblasti

M Chlupackova

Uvěřila v roce 1990 při studiích na Právnické fakultě UK. Je členkou ECM Jihlava, pracuje jako soudkyně. Je vdaná, má dvě dcery. 

► Ing. Iveta Čepeláková, MBA, Ph.D., laická členka Rady oblasti

čepeláková

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou a od ukončení studia se pohybuje v oblasti ochrany životního prostředí. Ve své profesní dráze se v posledních letech zaměřuje na systémy řízení kvality, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je členkou farnosti Praha 2.  

 

TAJEMNÍCI RADY OBLASTI

 Tajemnice Rady oblasti ECM pro ekonomické a provozní záležitosti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

► Tajemník Rady oblasti ECM pro personální záležitosti, komunikaci a vnější vztahy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kukla martin

V letech 2013 – 2018 působil jako asistent superintendenta, 2019 – 2023 jako vedoucí kanceláře Rady oblasti, od roku 2024 byla jím spravovaná agenda rozdělena do dvou pozic. V letech 2018 – 2021 působil též jako ředitel Diakonie ECM. Vyrůstal v jihlavském sboru ECM. 

► Předseda Komise pro finance a církevní majetek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tajemník Rady oblasti

► Misijní koordinátorka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tajemnice Rady oblasti

jkriz

Sloužila jako farářka v Brně (2004-2017), od Výroční konference 2017 je farářkou v Praze 2. Vedle toho se stará o zahraniční vztahy, zejména s metodisty v USA. Zúčastňuje se ekumenických projektů. Vztah ke Kristu našla až v dospělosti, když ji oslovili přátelé - křesťané. 

► Koordinátorka práce sester Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tajemnice Rady oblasti

► Tajemník pro sociální práci církve — ředitel Diakonie ECM Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

► Vedoucí Správy budov Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tajemník Rady oblasti

martin mizur

Vedoucí Správy budov od roku 2019. Uvěřil v dospělosti, v roce 1988, kdy se stal členem farnosti ECM Mikulov. Je ženatý, má čtyři dospělé děti.

­