strieffpatrick1

   biskup Patrick Streiff (Central and Southern Europe Episcopal Area)

Patrick Ph. Streiff byl zvolen biskupem Evangelické církve metodistické v roce 2005. Jeho diecéze zahrnuje dvanáct zemí Evropy (Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Srbsko, Slovensko, Švýcarsko) a dvě země v Africe (Alžírsko, Tunisko). Vedle své služby v této velmi různorodé diecézi, Patrick Ph. Streiff je předsedou „Geneva Consultation“ pro metodistické teologické vzdělávání a rozvoj vedoucích ve francouzsky mluvících zemích (zejména v Africe). Je členem Standing Committee on Central Conference Matters, členem Connectional Table, of the Study Committee on the Worldwide Nature of the United Methodist Church, of the Task Force of Theological Education and Leadership Formation and of the Task Force “God’s Renewed Creation: A Call to Hope and Action.” Patrick Ph. Streiff byl ordinován ve Švýcarsko-Francouzké výroční konferenci Evangelické církve metodistické. Sloužil jako farář v Lausanne-Vevey, Neuchâtel a Biel/Bienne.V letech 1998-2004 byl na částečný úvazek ředitelem „Centre de Formation Méthodiste théologique“ v Lausanne (Švýcarsko), v letech 1992-2004 působil jako odborný asistent moderních křesťanských dějin na univerzitě v Lausanne.

Je ženatý. S manželkou Heidi Albrecht mají čtyři děti: Rahel Esther, Corinne Simone, Manuel Andreas a Myriam Ruth.

Představitel církve

superintendent Mgr. Petr Procházka (1966)

Superintendentem od 2010. Sloužil jako farář ve farnosti Plzeň 3, sbor Maranatha (1999-2010) a ve farnosti Brno (1996-1999). Pochází z metodistické rodiny, dědeček uvěřil při stanových evangelizacích v roce 1921. Je ženatý, má tři dospívající děti.

 

 

Rada oblasti

hradský1místopředseda Rady oblasti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (1957)

Farářem ECM od roku 2004. Sloužil ve farnostech Horní Počernice, Praha 2 a v současnosti v Třeboni. Je ženatý, má tři dospělé děti a čtyři vnoučata.

 

 

 

oblastní vedoucí laiků Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(1973)

Jako vyznávající člen církve působí ve farnosti ECM Plzeň 3. Jako vyznávající člen církve působí  ve farnosti ECM Plzeň 3, sbor Maranatha. V roce 2015 byl zvolen oblastním vedoucím laiků. V Ježíše Krista uvěřil ve 20 letech. Pracuje v Plzni ve Škodě JS a.s. jako technolog. Je ženatý, má tři děti.

 

 

 

Mgr. Petr Vaďura (1962)

Původním povoláním učitel češtiny a dějepisu, od roku 1989 slouží v církvi, nejprve v Křesťanských sborech, poté v ECM. Od roku 2015 působí jako kazatel ve sboru Tachov. Je ženatý, má čtyři dospělé a dospívající děti.

  

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (1975) 

Je laikem a také nadšeným podporovatelem zapojení laiků v církvi. Na gymnáziu prožil duchovní probuzení a uvěřil v Ježíše Krista. V současnosti je ředitelem středisek křesťanské pomoci v Jihlavě, která působí v oblasti diakonie a sociální práce. Je šťastně ženatý a je otcem dvou dětí.

 

 

jozka1

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(1970)

Pokřtěný v roce 2004, od roku 2005 vyznávajícím členem sboru ECM v Brně. Působí jako výzkumný pracovník na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Je ženatý a má dvě děti.

 

 

 

Tajemníci Rady oblasti

RenataSimvedoucí kanceláře Rady oblasti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (1950)

Vedoucí kanceláře od roku 2007. Pochází z rodiny metodistického faráře. Aktivním členem církve je od mládí. Je vdaná, má dvě dospělé děti.

 

 

ředitel Správy budov Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(1954)

Pochází z tradiční metodistické rodiny. Od roku 1996 pracuje v církvi jako ředitel Správy budov. Je ženatý s emeritní kazatelkou církve metodistické. Společně vychovali tři děti.

 

ředitel Diakonie ECM Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(1968)

Ředitelem Diakonie ECM od 2010. Pracoval jako ředitel Střediska křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava (2000-2012). Od roku 2012 slouží jako zodpovědný duchovní ve farnosti Mikulov. Do Evangelické církve metodistické přišel v roce 1990 po svém obrácení. Je ženatý, má dvě děti.

 

 

 

zástupce ředitele Institutu vzdělávání ECM Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(1971)

Vzdělávání laiků i duchovních se v rámci Institutu vzdělávání věnuje od roku 2010. Sloužila jako farářka ve farnosti Praha 2 (2012-2017), farnosti Plzeň 3 (2010) a farnosti Plzeň 1 (1999-2004). Je vdaná, má tři dospívající děti.

 

misijní koordinátorka Mgr. Jana Křížová (1952)

Sloužila jako farářka v Brně (2004-2017), od Výroční konference 2017 bude farářkou v Praze 2. Vedle toho se stará o zahraniční vztahy, zejména s metodisty v USA. Zúčastňuje se ekumenických projektů. Vztah ke Kristu našla až v dospělosti, když ji oslovili přátelé - křesťané.

 

 

­