Jako církev chceme vstupovat do veřejného prostoru, a to jak přímo, tak prostřednictvím médií. Naši členové se podílí se na vzniku křesťanských pořadů v Českém rozhlase, České televizi a Trans World Radiu. O aktivitách farností a SKP informují také regionální a místní televizní stanice. Z našich sborů jsou uskutečňovány pravidelné rozhlasové a občasné televizní přenosy bohoslužeb. Současně využíváme virtuální prostor internetu k prezentaci našich sborů a farností. Na webových stránkách sborů lze nalézt záznamy kázání i další programy. Sbory a farnosti jsou přítomny také na Facebooku, Twitteru a YouTube. Jako církev vydáváme časopis Slovo a život, který vychází čtyřikrát do roka. Členové naší církve jsou činní i publikačně.

v angličtině:

pravidelné:

Televize

Rozhlas

­