Obtížné oddíly Starého zákona

Ve Starém zákoně můžeme najít mnoho oddílů, příběhů či údajů, které jsou pro nás těžko srozumitelné, znepokojují nás, ba někdy nás dokonce pohoršují.
Někdy se v něm píše o různých krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly výslovně kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. A někdy jsou dokonce krutosti a podlosti připisovány samému Bohu.

(začátek v 19:00, občerstvení od 18:30, vstup volný)

  • 30.3. – Rudolf Tomšů uvádí záznam koncertu Jonase Kaufmanna nazvaného Berlín 1930

  • 6.4. – Pavel Řepa čte Apokryfy Ilji Hurníka

  • 13.4. – Petr Vaďura uvádí sederovou večeři na Zelený čtvrtek

  • 20.4 – Stanislav Minárik čte z knihy Richarda Feymana TO nemyslíš vážně

  • 27.4. – Rudolf Tomšů čte z knihy vynálezců Járy Cimrmana, J. Šebánka a K. Velebného Byli jsme a buben

  • Kdy: každý pátek v 16.45 hodin ve Valticích.
  • Kdy: každé pondělí v 8.30 hodin ve Vlasaticích.

Kurz je určen pro návštěvníky Bohoslužeb, kteří přemýšlejí o církevním členství, křtu, nebo přistupování k Večeři Pánově a pro každého, kdo chce přemýšlet o svém životě s Bohem, nebo má otázky týkající se církevní tradice Evangelické církve metodistické. Čtrnáct hodinových setkání v průběhu března až května.

Prostor pro výklad i diskusi. Účast na kurzu k ničemu nezavazuje. Více informací u kazatele.

Od února roku 2006 se konaly pravidelné páteční schůzky pro děti a dorost na faře ECM. Jejich náplní jsou písně, přemýšlení nad aktuálním tématem ze společnosti ve světle křesťanství a Bible. Hrajeme hry venku i uvnitř, tvoříme i pracujeme a pomáháme druhým. V roce 2010/11 jsme se scházeli v Pastelce. Od října 2011 se budeme scházet v kapli v Týně.

­