ecm logo

7. – 13. 4. 2019

Plzeň Maranatha
Děkujeme:
- za všechny obětavé a ochotné služebníky ve sboru
- za pestrost vztahů a služeb
- za prostory ke scházení i ke službě
Prosíme:
- Hospodina o ochranu a pomoc pro členy sboru, kteří prožívají těžké období , fyzickou či psychickou nemoc, zotavují se po operačních zákrocích
- za děti, dorost, mládež, kteří musí odolávat tlaku vrstevníků, aby měli chuť a čas se scházet
- za nově hledající i ty, kteří se Pánu vzdálili; za nevěřící členy našich rodin
- za diakonickou službu našich středisek, za klienty i pracovníky
- za projekt DOMA, který se snaží o zapojení cizinců do života v české společnosti a místní komunitě; záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s azylanty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi
- za službu taneční skupiny Paprsek
- za setkání, bohoslužby, akce v rámci Velikonoc i Veřejné čtení Bible v Plzni


Filip Jandovský

14. – 20. 4. 2019

Svatý týden
Květnou nedělí začíná týden před Velikonocemi. Schyluje se k třídennímu svátku, kdy si připomínáme smrt a vzkříšení našeho Pána Jažíše Krista. O obojím je třeba mluvit jedním dechem, i když my lidé to těžko obsáhneme. Tak snad přece jen: Končí postní období. Modleme se společně za to, aby Ježíšovo utrpení v naší mysli nevyvanulo příliš rychle v očekávání jeho slávy. Modleme se za křesťany, kteří v různých zemích světa jsou pronásledováni a mučeni za to, že vyznávají Krista.


Jana Křížová

21. – 27. 4. 2019

Praha Agapé
V tomto rusky (a ukrajinsky) mluvícím sboru se scházejí Rusové, Ukrajinci a Bělorusové žijící v Praze. Modlete se s námi:
- za pokoj mezi našimi národy, zejména po volbách na Ukrajině
- za rodinu kazatele a rodiny ve sboru
- za připravovanou evangelizaci po internetu a evangelizační shromáždění v období pravoslavných Velikonoc


Lev Shults

28. 4. – 4. 5. 2019

Praha Horní Počernice
Prosíme o vaše modlitby a přímluvy za:
- kurz Manželské večery – za hosty i organizaci večerů
- Dívčí víkend v Protivíně
- skupinky (dívčí, mužská, smíšená...)
- nové možnosti služby, nové nápady, otevřené oči a srdce
- naše duchovní vedoucí Máriu Kunstovou a Petra Procházku a jejich rodiny
- ty, kteří nechodí pravidelně do sboru nebo přestali chodit úplně
- moudrost pro staršovstvo a výbory
- SKP HoPo, moudrost pro ředitele střediska a správní radu, za nové možnosti propojení s naší farností, za stavbu nové budovy pro matky s dětmi
- nově se rodící koncept celého hornopočernického areálu a nového kostela, který projednává Rada oblasti
- děti, jejich rodiče a pracovníky ochotné sloužit dětem
- mládež, mladé dospělé a mladé páry v našem sboru a v celé ECM
- nemocné a staré lidi v našem společenství


Martin Jeřábek

­