ecm logo

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

5. – 11. 3.

Partizánske
Ďakujeme
- za dobré vzťahy v zbore
- za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii
Prosíme
- za sestru Darinku, za jej zdravie
- za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych pozývať priateľov do zboru
Štefánia Sklenarová

Centrální konference
Jednou za čtyři roky se koná centrální konference, do které patříme; tentokrát je to ve dnech 8. – 11. 3. v Curychu ve Švýcarsku. Čtyři delegáti budou reprezentovat českou oblast mezi stovkou dalších ze 14 zemí. Prosme o požehnání pro práci konference, všechna setkání, rozhodování a jednání, a také oBoží ochranu na cestách pro účastníky.
Jana Křížová

12. – 18. 3.

Zbor Elim (Petržalka)
Ďakujeme Pánovi
- za Jeho prítomnosť v našich životoch, za Jeho slovo, ktorým nás vedie denne v našich životoch a učí nás činiť ho
- za hlad po spoločenstve a službe, vďaka čomu sa cez týždeň môžeme posilniť a podporovať na stretnutiach mužov a žien
- za to, že nás Boh používa v životoch ľudí okolo nás a za všetky príležitosti rozsievať slovo evanjelia a nádeje
Prosíme Pána
- za životy našich najbližších, priateľov, kolegov a susedov
- za odvahu a silu byť mu svedkami a svojim životom poukazovať na Ježiša, pozývať druhých ku Kristovi
- za múdrosť v službe deťom
Gabriella Kopas

Kazatelé České oblasti ECM
Potřebují i naši kazatelé ztišení a čas na modlitby? Tato otázka je spíše řečnická, protože odpověď je jasná a zřejmá. V evangeliích najdeme texty, kde se píše o tom, že náš Spasitel Ježíš Kristus odcházel do ústraní a na pustá místa, aby se modlil. Modlitba a ztišení nás buduje. Potřebujeme se čas od času zastavit a načerpat novou duchovní sílu.
Také z tohoto důvodu konáme pravidelně exercicie (duchovní cvičení) pro naše kazatele. Je to čas ticha, modlitby, písma a duchovních promluv. Letošní exercicie se uskuteční ve dnech 19.-22.3.2017. Prosíme o vaše přímluvy za kazatele i za tento vzácný čas.
Petr Procházka


19. – 25. 3.

Pezinok
Vďaky:
- za ochotných spolupracovníkov z Trnavy
- za ľudí, ktorí chodia na bohoslužby aj z okolia Pezinka
Prosby:
- za prípravu jarných pouličných evanjelizácií
Luboš Tagaj

Protivín
V pátek 3.3. pořádáme společně s řkc večer Světového dne modliteb (Filipíny).
Připravujeme generální opravu krovu a střechy na protivínské faře.
Farní konferenci budeme mít 26. 3.
Průběžně hledáme možnosti pro protivínský i týnský sbor
- jak zintenzivnit duchovní život členů
- jak připravit vhodné prostředí pro oslovení lidí kolem nás
- jak účinně pozvat ty, kdo ve vztahu ke sboru ochladli
Jsme vděční za dobrou spolupráci s činností SKP Pastelka.
Josef Červeňák
Prosíme za to, aby Pastelka byla místem, kde se lidé budou setkávat s živým a milujícím Bohem.Děkujeme za rodiny, které se účastní programů.
Prosíme za večeři pro manželské páry konanou 17.3.
Miluše Šálková

Třeboň
Modlíme se za:
- děti, které chodí do dorostu, za jejich rodiny a za to, aby se během puberty neztratily Bohu a sboru; aby se jich co nejvíc účastnilo celocírkevního setkání dorostu v Protivíně.
- dobré vztahy mezi generacemi napříč sborem
- za větší touhu zvěstovat evangelium lidem v našem okolí
- za farní konferenci 26.3.2017 a za to, aby nám Pán ukazoval svou cestu dál
Pavel Hradský

26. 3. – 1. 4.

Senec/Dolný Kubín
Dolný Kubín: prosíme o modlitby za budovanie nových ľudí a ich zakotvenie vo viere.
Senec: modlite sa za ďalšie smerovanie zboru a vedenie Duchom Svätým.
Zuzana a Patrik Hipp

Česká oblastní konference
V Praze se bude konat v sobotu 1.4. oblastní konference. Modleme se za dobré a užitečné jednání, za moudrost při rozhodování o finančních záležitostech a za požehnání našeho společného svědectví přo zvěstování evangelia.
Jana Křížová

­