ecm logo

2. – 8. 9. 2018

Michalovce
Modlíme sa
- za začiatok školského roka a pracovníkov do besiedky a na chválospevy
- aby nám Pán ukázal ľudí, za ktorými nás posiela
- 14 - 16. septembra príde návšteva z Holandska a prosíme o modlitby za evanjelizácie


Svetlana Komíves Francisti

Česká oblast, děti
Děkujme za všechny letní střípky povzbuzení k víře, které mohly prožít děti kolem nás.
Vyprošujme dětem ochranu a Boží provázení ve školkách a školách pro nový školní rok.
Žehnejme, ať ve svých besídkách mohou zažívat posilu skrze Boží slovo, přátelské společenství a bezpodmínečnou lásku.

Jitka Buchtová

9. – 15. 9. 2018

Pezinok
Prosíme o modlitby
- za vernosť Pezinčanov, ktorí sú návštevníci, alebo sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb
- za smerovanie našej misijnej práce v Pezinku, ktorá je aj napriek rokom, stále v začiatkoch
- za múdrosť pri oslovení ľudí v Pezinku evanjeliom

Pavol Absolon

Česká oblast
Studijní týden (tzv. Jarní škola) pro kazatele a všechny další zájemce se letos koná od neděle 9. září do čtvrtka 14. září. Tradičně již ve Vranově u Brna. Hlavním tématem bude letos katecheze – křesťanské vzdělávání. Přednášet přijedou zajímaví hosté: MgA. Martin Hak – vypravěč a lektor-vypravěč, ThDr. Tomáš Cyril Havel – kněz, odborník na pedagogiku Franze Ketta aj. Děkujeme za tuto příležitost společně růst ve službě, sdílet zkušenosti, společně se modlit i odpočívat. Prosíme za Boží provázení na cestách pro všechny a prosíme o požehnání celého programu.

Ivana Procházková

16. – 22. 9. 2018
Dolný Kubín
Prosíme o modlitby za nový evanjelizačný projekt FUSION, ktorý spúšťame v septembri.

Zuzana a Patrik Hoppoví

Protivín, SKP Pastelka
Děkujeme za všechny tábory, které jsme v létě uskutečnili. Děkujeme za děti i za rodiny, které slyšely evangelium.
Jsme vděční našemu Otci za to, že máme skvělé místo k setkávání a za vztahy, které navazujeme s lidmi mimo církev. Děkujeme za novou rodinu faráře, která se nastěhovala v létě, a vyprošujeme pro ně požehnání ve všech oblastech.
Prosíme o Boží vedení při plánování programu tak, aby byl zajímavý a přinášel prostor pro evangelium.
Prosíme za odvahu a moudrost ke svědectví tak, aby lidé pochopili, porozuměli a chtěli přijmout radostnou zvěst. Prosíme o to, aby Duch svatý dával lidem touhu po setkání a smíření s živým Bohem.

Miluše Šálková

23. – 29. 9. 2018

Stretnutie misijných koordinátorov
Prosíme o modlitby za stretnutie misijných koordinátorov, ktoré sa uskutoční v Bratislave
28. - 29. 9. Modlime sa za ochranu na cestách pre účastníkov z rôznych európskych krajín a prosme za vedenie a pôsobenie Ducha Svätého počas tohto stretnutia. Predkladajme Pánovi i nového koordinátora programu IMT z USA Matta Elliota, ktorý príde pred stretnutím navštíviť niektoré naše zbory v Česku a na Slovensku.

Lenka Procházková, Jana Křížová

30. 9. – 6. 10. 2018

Elim Bratislava (Petržalka)
Ďakujeme nášmu Bohu za všetko, čo koná v nás a cez nás v našom okolí denne.
Ďakujeme za Jeho vernosť a milosť, ktoré nás sprevádzajú v tomto období stálych zmien.
Po letnom období sa znovu naštartujú pravidelné aktivity zboru.
Naďalej sa modlíme za vyhovujúce priestory a miesto, kde nás Pán chce používať. Prosme Pána, aby nám ukázal skupinu ľudí, ktorým v našom meste neslúži zatiaľ nikto. Chcem sa postaviť do medzery a prinášať svetlo tým, ktorí stoja nepovšimnutí na okraji.
Môžete sa s nami modliť aj za službu bezdomovcom v Bratislave, v ktorej sa plánujeme od jesene zapájať pravidelnejšie a aktívnejšie.
Okrem toho hľadáme nové spôsoby rastu smerom do hĺbky, ale aj smerom von. Prosme Pána, aby nám dal vnímavosť a múdrosť pri rozhodovaní a následných krokoch.
Ďakujeme za každú modlitbu a žehnajúce slovo! Nech Vás posilní a požehná náš mocný Boh!

Gabriella Kopas

Litoměřice, SKP a mateřská školka Klubíčko
V naší školce prožíváme obrovské Boží požehnání, mezi první modlitební předmět tedy dávám:
1. Dík a chvála Bohu a Otci za dílo, které učinil v křesťanské mateřské škole Klubíčko.
2. Modlitby a prosby za otevření křesťanské základní školy (již jednou jsme byli ministerstvem odmítnuti, další žádost máme předloženou).
3. Prosby za probuzení víry a touhy po Bohu a Pánu Ježíši Kristu v Litoměřicích a okolí.

Hana Kimmerová

­