4. – 10. 9.

Začiatok školského roka, učitelia

Modlime sa za učiteľov a pracovníkov v školstve, nech ich Pán obdaruje múdrosťou a trpezlivosťou. Modlime sa, aby boli dobrými príkladmi pre mladú generáciu, aby im odovzdávali hodnoty, ktoré ich život nasmerujú správnym smerom. 

Lenka Procházková

Začátek školního roku

Začíná nový školní rok, modlíme se za ochranu pro děti, žehnáme jim ve jménu Pána Ježíše Krista pokojem a radostí, věříme, že všechno, co je čeká, jim bude napomáhat k dobrému. Modlíme se také za učitele, aby i oni obstáli v konfrontaci s podivuhodným světem dětí a dospívajících, do kterého mají právo i povinnost vstupovat, také pro ně vyprošujeme požehnání, trpělivost a hodně sil. Žehnáme všem rodičům školáků, aby byli pro své děti oporou, aby uměli rozeznat, kdy je třeba dítěti podat pomocnou ruku a kdy je nutné přenést odpovědnost na něj, modlíme se i za naši vládu, aby kroky, které směrem ke vzdělávání a školství činí, byly kroky, které ponesou dobré ovoce.

Martina Chlupáčková

11. – 17. 9.

Bratislava – Staré Mesto

Modlíme sa za dlhodobo chorých členov zboru za Božiu uzdravu-júcu a posilňujúcu prítomnosť v ich životoch.

Tiež prosíme za dobré rozbehnutie pravidelných (starých i nových) zborových aktivít po lete. 

Štefan Rendoš

Třeboň

Pro nadcházející školní rok prosíme o přímluvné modlitby zejména za:

- mladé lidi ve sboru, aby byl náš sbor místem, kde mohou realizovat svoji víru, přinášet nové impulsy a budovat vztahy

- ochotné spolupracovníky do různých oblastí služby: děti a mládež, hudba, mateřský klub, vedoucí skupinek

- dobrý start všech sborových aktivit: biblické hodiny, besídka, setkávání dorostu a skupinek, mateřský klub, další běh manželských večerů

- ukrajinskou rodinu, která je ubytovaná na faře a chce zůstat v Třeboni

Mária Kunstová

18. – 24. 9.

Stretnutie Rád Čo a SO vo Vranove

Modlíme sa, aby toto stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 9., mohlo byť duchovným občerstvením pre všetkých zúčastnených.

Modlíme sa, aby stretnutie napomohlo k budovaniu spolupráce medzi našimi oblasťami, ktorá bude fungovať aj napriek aktuálnym okolnostiam v kontexte začínajúceho rozdelenia celosvetovej ECM.

Štefan Rendoš

Farářský kurz

Od pondělí do čtvrtka se nejen duchovní našich sborů sejdou k tradičnímu studijnímu týdnu v klášteře na Vranově u Brna. Společně zpíváme, modlíme se, čteme a vykládáme Bibli, nasloucháme podnětným přednáškám a diskutujeme. Cítíme, nejen v tomto týdnu, jak potřebné jsou sdílené modlitby děkovné i přímluvné za jednotlivé služebníky. Prosíme modlete se spolu s námi, ať nás i letos toto společenství obohacuje, naplňuje a umožňuje zakusit pocit přátelské sounáležitosti. 

Filip Jandovský

25. 9. – 1.10.

Slovenská oblasť ECM

Modlime sa za našu oblasť v tomto období rozlišovania, kedy prebiehajú na zboroch rozhovory ohľadom oddelenia sa od svetovej UMC a pripojenia sa ku Global Methodist Church. Prosme Pána o múdrosť vo veciach vedenia tejto malej cirkvi, ktorú na Slovensku máme. Je nás síce hŕstka, ale chceme robiť Božiu misiu, chceme oslovovať ľudí a viesť ich ku kvalitnému životu s Kristom. Prosme Hospodina, aby nám ukázal, ako postupovať a čo ďalej robiť, aby sme sa mohli pohnúť dopredu, rásť a mať budúcnosť.

Lenka Procházková

Tachov

Modlete se s námi za:

- chystaný  nábor na Fusion a sílu a požehnání pro vedoucí

- poprázdninový začátek mateřského klubu Krteček s novým vedením

- děti a mladé lidi ve sboru, aby vydrželi

Jana Daněčková

Modlitby za církev – modlitební štafeta

Jeden sbor se modlí za celou církev.


11.09.        Jihlava

18.09.        Mikulov

25.09.        Partizánske

02.10.        Praha - Strašnice

09.10.        Brno

16.10.        Praha2


 


­