Ježíš nás ujistil,

že soud ještě nepřijde.

Stále ještě nechává Bůh

vycházet slunce nad dobrými i zlými.

Stále ještě dává déšť

spravedlivým i nespravedlivým.

Stále ještě dává čas k obrácení.

Ohrožující tlak selekce

se mění v příležitost,

zničující tlak morálky

v milost pro ztracený  život.

Odročený a zrušený soud

zjevuje Boží dobrotu.

 

Tím, že uzdravoval, dal Ježíš

naději nemocným,

pozváním k jídlu

uznání outsiderům,

povolání učedníků

orientaci těm, kdo žili bez cíle.

Šťastni mají být ti, kdo jsou nešťastni!

Šťastni ti, kdo jsou mírní,

šťastni ti, kdo jsou čistého srdce.

 

Volal "běda" všem, kdo působí bolest!

A všem přinášel dobrou zprávu:

Bůh nechce, aby ti, kdo prohrávají,

byli ztraceni.

 

Poeticko-kritický katechismus - Ger Theissen, Kalich 2016

 

­