Přihlášení

"Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi" (2K 13,13)

.

Farnost Evangelické církve metodistické Třeboň


Farář Pavel HradskýSeifertova 449
379 01 Třeboň
IČO: 68520590
Tel: 384722538
e-mail: trebon(at)umc(dot)cz
Č. ú.: 0602948309/0800