Rss

Zveme vás na přednášku Petra Pelikána s tématem Co je a co není islám?

26.5.2016

Zveme vás na koncert amerického metodistického pěveckého sboru

26.5.2016

Hned po Noci kostelů –  v sobotu 11. června v 18 hodin – v našem kostele vystoupí americký metodistický pěvecký sbor. Všichni jste na tento benefiční koncert srdečně zváni! Výtěžek půjde na stavbu školy v Barmě.

Výstava fotografií ze školy v Kambodži

28.4.2016

Součástí letošní Noci kostelů bude výstava fotografií Pavla Mothejla ze školy v Kambodži. Od 20 hodin se s autorem fotografií můžete setkat osobně v přilehlém knihkupectví Brána.

 

 

 

 

 

 

 

 

K fotografiím se váže tento příběh:

„V roce 2013 mladá česká studentka vietnamského jazyka Veronika Pospíšilová
de facto náhodně navštívila chudou vesnici Bantayrersey v Kambodži. Přivezla školní pomůcky pro místní děti, a když se zeptala místního starosty, co by mohla přivézt příště, odpověděl jí: „Potřebovali bychom postavit  školu.“ Veronika
z nějakého vnitřního důvodu odpověděla: „Já se o to pokusím.“

Mladá dívka, bez zkušenosti s obdobným projekten, začala sbírat peníze s nadějí, že se jí podaří zajistit dostatečné množství finančních prostředků na postavení školy. Vesnice získala státní licenci pro provozování školy, ale místní obyvatelé jsou velmi chudí (rybáři, práce na rýžových polích) a kvůli nedávné válce
s Rudými Khmery sami nemají dostatečné vzdělání a ani prostředky na postavení školy.

Veronika založila Občanské sdružení Hvězdice (www.hvezdice.cz) a začala shromažďovat finanční prostředky a organizovat samotnou výstavbu školy. Ne vše šlo snadno a lehce, nicméně v říjnu  roku 2014 byla škola slavnostně otevřena.

V současné době navštěvují školu děti předškolního věku a děti, které chodí do
1. až 3. třídy. Výuka probíhá ve třech třídách a stát zajišťuje plat tří učitelek. Celkový počet dětí navštěvujících školu je v současné době kolem stovky. O školu je velký zájem a nyní se připravuje systém dvoufázového využití školy – výuka dopoledne i odpoledne. Děti musí v rodinách pomáhat s prací, a tak byla výuka dosud realizována jen v půldenním rozsahu.

Vybrané prostředky se nyní využívají na zajištění provozu školy, podporu žáků
a stavebně technické dovybavení školy (toalety apod.). Veronika vede projekt zcela transparentně a 100 % prostředků jde na školu. Z vybraných peněz se neplatí ani ubytování v Kambodži, ani letenky či jiné náklady.“

Pavel Mothejl

 

V rámci Noci kostelů vystoupí vokální skupina Let’s Go!

28.4.2016

Koncert se uskuteční v pátek 10. června v 18 hodin.
Více informací o kapele najdete zde: www.lets-go.eu, informace o Noci kostelů zde: www.nockostelu.cz.

Blíží se Noc kostelů 2016 – náš kostel bude také otevřen!

28.4.2016

Již tradiční Noc kostelů se letos uskuteční 10. června. Náš kostel v Ječné ulici bude otevřen od 17:00 do 23:30 a připraven pro vás bude tento program:

17:00–21:00 Dobrodruhem v kostele? Program Royal Rangers pro děti od 5 do 105 let
Jaké zálesácké dovednosti se můžete naučit v kostele uprostřed velkoměsta? Přijďte si vyzkoušet kdykoliv od 17 do 21 hodin. Čeká na vás řada krátkých zajímavých úkolů a spolu s nimi několik zkušených kostelních dobrodruhů, připravených vše ukázat.
18:00–19:00 Koncert amerických spirituálů v podání vokální skupiny Let´s Go!
Mezinárodní vokální skupina Let´ Go! a cappella zazpívá americké spirituály, např. „Is there anybody here who loves my Jesus“, „Sinner, please, don´t let this harvest pass“…
20:00–21:00 Setkání s autorem fotografií z Kambodži a Barmy Pavlem Mothejlem v knihkupectví Brána
17:00–23:30 Máme se dobře a co ti druzí? Nezapomínejme na ně. Výstava fotografií z Kambodži a Barmy Pavla Mothejla
Občanské sdružení Hvězdice, které založila studentka Veronika Pospíšilová, postavilo v chudé vesnici Bantayrersey v Kambodži školu pro místní děti. Přijďte se podívat, jak taková škola vypadá.

17:00–23:30 Ralf Mošt: Báseň jako výtvarný experiment. Výstava obrazů
V prostorách kostela můžete okusit hloubavé básně-obrazy z dílny současného experimentálního básníka Ralfa Mošta.

17:00–23:30 Malé občerstvení a posezení v kavárně
Odpočiňte si u šálku kávy či čaje a kousku koláče. Můžeme chvíli společně posedět a popovídat si.

17:00–23:30 Výstava historických fotografií kostela
V chodbách kostela jsou umístěny fotografie budovy i ze života sboru z 20. a 30. let minulého století a mladší.
19:30–23:30 Velká modlitebna – prostor ticha, hudby, zamyšlení a modlitby
Dominantou sálu je vrcholné dílo malíře Františka Dvořáka – obraz Poslední večeře Páně.

17:00–23:30 Prohlídka kostela samostatně nebo s průvodcem

 

Více informací o celé akci najdete na www.nockostelu.cz.