Odkazy

Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku – zbory
http://www.umc.sk

Centrální konference
Evangelické církve metodistické ve střední a jižní Evropě
http://www.umc-europe.org

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Katedra evanjelikálnej teológie a misie
http://www.pdf.umb.sk/2002/ketm.php

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
www.etf.cuni.cz
Centrum biblických studií
www.etf.cuni.cz/cbs

Evangelikální teologický seminář
http://www.etspraha.cz

Česká biblická společnost – Dům Bible
http://www.dumbible.cz

Rada evropské metodistické mládeže
European Methodist Youth Council
www.emyc.net

Občanské sdružení Kvítek
www.volny.cz/kvitek.plzen

Křesťanské nakladatelství a vydavatelství Rosa
http://www.rosamusic.cz
a distribuční divize Rosy – Gimel
http://www.gimel.cz

Databáze křesťanských děl – křesťanská díla ke stažení
www.dkd.cz

Komentáře nejsou povoleny.