Mládež

Aliance metodistické mládeže (AMM) propojuje jednotlivé mládeže ve sborech Evangelické církve metodistické (ECM). Hlavním cílem AMM je šířit evangelium mezi mladou generací – svědčit o Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli.

Aktivity AMM:

  • každoročně pořádá Konferenci mládeže (vždy jeden víkend v říjnu nebo listopadu)
  • každoročně pořádá letní týdenní kurz mládeže (většinou týden v srpnu)
  • zastupuje mládež v ECM před vedením církve
  • sbírá informace o mládežích na sborech, vyhodnocuje je, snaží se podporovat službu v jednotlivých mládežích na sborech
  • vyhledává možnosti vzdělávání a získávání zkušeností pro mládežníky (např. spolupracuje s Křesťanskou akademií mladých)
  • ze svého středu volí delegáty pro celocírkevní zasedání v ECM, delegáta do Rady evropské metodistické mládeže, svého předsedu a další funkce
  • AMM a její akce slouží k prohlubování kontaktů mezi mládežníky a mezi mládežemi

AMM se schází 3 krát až 4 krát do roka, speciální týmy (např. tým pro přípravu letního mládežnického kurzu) i vícekrát. AMM se oficiálně skládá ze zástupců farností (z každé farnosti po jednom), neformálně však s AMM spolupracuje mládežníků více. Rádi bychom, aby se tento okruh ještě více rozšiřoval.

AMM je stejně jako celá ECM otevřená k ekumenické spolupráci.

Podrobné informace najdete na www.mmladez.cz

Komentáře nejsou povoleny.