Tachov

Tachovská farnost vznikla ustavením na Výroční konferenci ECM 2002 a tvoří ji sbor Tachov.

Sbor Tachov vznikl v roce 1992/93 službou Pavla Beneše a dalších lidí, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána během svých studií v Plzni a které pak podporoval sbor Maranatha. Z Plzně pravidelně dojížděli pracovníci pro práci s dětmi a kázat, a to až do příchodu Richarda Nováka, který také dojížděl, ale z menší vzdálenosti, z Kokašic, a to dvakrát týdně. Tachovský sbor byl od svého počátku spojen s životem ECM. Postupně se ke sboru přidávali další lidé, kteří uvěřili v Ježíše Krista.
Nejprve byl misijní stanicí sboru ECM Maranatha v Plzni, v roce 1995 jej biskup ECM přiřadil do farnosti ECM Karlovy Vary, v roce 2000 přešel opět do farnosti Plzeň 3 – Maranatha a v roce 2002 vznikla samostatná farnost Tachov.

Kazatelem sboru je bratr Petr Vaďura.

Bohoslužby se konají v neděli v 10 h, nám. Republiky 85, Tachov

E-mail: tachov@umc.cz

Další informace najdete na stránkách farnosti: www.umctachov.cz

Komentáře nejsou povoleny.