Slaný

V roce 1883 vznikl přímo v Kladně ze služby V. Pázdrala první český wesleyánský sbor, který byl podřízen pod dohled vídeňskému metodistickému kazateli. Vzhledem k velké vzdálenosti však v roce 1892 byl sbor připojen k tehdejší Svobodné reformované církvi. Přesto se práce metodistické církve na Kladensku začala rozvíjet, ale až v době, kdy ve dvacátých letech dvacátého století přišli metodističtí misionáři pod vedením Dr. J. Dobeše.

Ve Slaném byl postaven misijní stan na podzim roku 1921. Zpočátku se nově oslovení shromažďovali v pronájmu na různých místech. 1924 byl zakoupen dům, který byl pro vysoké náklady záhy prodán. Problém se scházením byl vyřešen stavbou Husova domu, slavnostně otevřeného v červenci 1929. Během následujících let procházel sbor různými výkyvy. Rostl ale také se umenšoval, v současnosti patří k menším a tradičně zaměřeným.

Po téměř stu letech se obnovila práce metodistické církve na Kladně. Jde o službu mezi tělesně postiženými, kterou začal sám tělesně postižený misijní pracovník. Sbor rozrůstající se už i o tělesně zdravé členy se schází v pronajatých prostorách.

Kazatelkou farnosti je sestra Jana Daněčková.

Bohoslužby:
Slaný – neděle 9:30, Vepřkova 1087

Kontaktní adresa:
Vepřkova 1087, 274 01 Slaný
E-mail: slany@umc.cz

Webové stránky: http://slanymetodisti.webnode.cz

Komentáře nejsou povoleny.