Praha 9 – Horní Počernice

Sbor vznikl netypicky. Ve dvacátých letech zde církev provozovala sirotčinec a později i starobinec. K ústavním bohoslužbám se připojila rodina Procházkových. Po druhé světové válce byla nuceně sociální práce přerušena, členská základna se umenšila a statut sboru změněn na kazatelskou stanici. Až v roce 1980 je znovu obnoven statut sboru a teprve v roce 1991 přichází první placený kazatel. V roce 1999 byl církvi po mnoha těžkostech v restitucích vrácen zámek, kde se znovu otvírá možnost sociální služby. Od července 1999 zde bylo zřízeno Středisko křesťanské pomoci.

Farářem sboru je bratr Richard Novák.

Bohoslužby se konají v neděli v 9,30 h.

Kontakt:
Křovinovo náměstí 12/18, 193 00 Praha 9
E-mail: horni.pocernice@umc.cz

Další informace najdete na webových stránkách: www.umc.cz/hopo

Komentáře nejsou povoleny.