Praha 2 – Nové Město

Sbor v Praze 2 byl založen roku 1921 po sérii evangelizací v pražské Lucerně. Do konce roku 1924 vyrostl početně na 400 členů. V roce 1926 byl slavnostně otevřen nově postavený sborový dům, který slouží dodnes nejen sborovým účelům, ale také jako kancelář ústředí církve. Sbor žije pravidelným způsobem života. Kromě nedělních shromáždění a biblických hodin v týdnu se někteří členové scházejí v domácích skupinkách, probíhá zde sborová biblická škola, čas od času sbor pořádá sborová odpoledne či spolupracuje při evangelizacích.

Při sboru funguje oddíl 35. přední hlídky Royal Rangers či misijní středisko Brána – knihkupectví.

Součástí farnosti je misijní stanice v Sedlčanech.

Farářem sboru v Praze 2 je sestra Ivana Procházková.
Nedělní bohoslužby začínají v 9,30 h.
Kontaktní adresa:
Ječná 19, 120 00 Praha 2
E-mail: praha2@umc.cz
Web: www.umc.cz/praha2

Pomocníkem kazatele pro sbor v Sedlčanech je bratr Martin Švehla.
Nedělní bohoslužby začínají v 9,30 hodin.
Kontaktní adresa:
Havlíčkova 442, 264 01 Sedlčany
E-mail: sedlcany@umc.cz

Komentáře nejsou povoleny.