Praha 10 – Strašnice

sbor Praha 10 – Strašnice
Strasnice
První shromáždění ECM ve Strašnicích se za značného zájmu veřejnosti konalo poslední neděli v lednu 1921. Následovaly pak přednášky, které byly zaměřeny na zvěstování Božího slova. V dubnu vyvrcholila evangelizační snaha stanovou evangelizací. Po prvních třech měsících vznikl druhý metodistický sbor v Praze. Aktivních účastníků bylo v té době asi 200. Sbor cítil velký nedostatek v tom, že neměl vlastní prostory ke scházení. Menší shromáždění se konala v domácnostech členů, větší pak v pronajatých sálech, které byly spojeny s hostinci. To se ovšem zcela změnilo v roce 1924, kdy církev zakoupila pozemek a dne 6.4. byl položen základní kámen. Po necelých pěti měsících byla stavba dokončena. Sbor získal prostory ke scházení, které si tolik přál.

V současnosti působí ve farnosti bratr kazatel Filip Gärtner.

Bohoslužby se konají v neděli v 10 hodin.
Kontaktní adresa:
Vilová 26, 100 00 Praha 10
E-mail: strasnice@umc.cz
Webové stránky: www.umc.cz/strasnice

sbor Jablonné v Podještědí

Ještě před politickými změnami v roce 1989 vznikla v Petrovicích kazatelská stanice farnosti Jablonec nad Nisou. (Sbor zde byl založen v padesátých letech.) Výroční konference roku 2000 rozhodla přesunout těžiště práce do Jablonného. Důvodem toho přesunu byl jednak stagnující stav v Jablonci nad Nisou, na druhé straně pak rozrůstající se společenství v okolí Jablonného. Petrovičtí se zpočátku shromažďovali v rodinném domě, kde však nebylo možné práci rozvíjet. Proto církev koncem roku 1999 zakoupila domek v nedaleké obci Jablonné. V současnosti členové sboru rekonstruují starý dům. Navzdory těžkým podmínkám souvisejících se stavebními úpravami se zde členové scházejí k bohoslužbám pro dospělé i děti.

Misijním pracovníkem je bratr Jiří Šimek.
Bohoslužby se konají v neděli v 15 hodin, Jablonné v Podještědí, Ke studánce 69, Markvartice
Kontakt:
Petrovice 65, 471 25 Jablonné v Podještědí
E-mail: jablonne@umc.cz
Webové stránky: www.ecmjablonne.cz

Komentáře nejsou povoleny.