Plzeň 3 – Husova

V roce 1923 byl založen sbor, který o čtyři roky později vystavěl Betlémskou kapli v Husově ulici. I s okolními stanicemi čítal asi 1200 členů. Tři období (hospodářská krize ve třicátých letech, během druhé světové války a po komunistickém puči v roce 1948 – padesátá léta obzvlášť) poznamenaly existenci tohoto mladého sboru tak, že se členská základna velmi umenšila. Řada persekučních opatření vyvrcholila znárodněním kaple, jejíž jeden sál mohl sbor používat do roku 1964. Poté musel do podnájmu. Přes 20 let se církev pokoušela držet sbor při životě, ale v polovině osmdesátých let už téměř vymřel. Koncem osmdesátých let začala nová etapa. Kazatel uspořádal evangelizaci, začal vyučovat základy křesťanství a začal hledat nové prostory pro farnost. Když bylo možné zakoupit nový dům, modlitebna se začala plnit novými lidmi. Po změně poměrů v zemi se už sbor nemohl vejít do modlitebny a ECM dostala zpět kapli v Husově ulici. V roce 1996 byl sbor rozdělen podle městských obvodů na tři farnosti: Plzeň 3 – Husova, Plzeň 1 – Lochotín a Staňkov.

Současným farářem sboru je bratr Filip Jandovský.

Bohoslužby se konají v neděli v 9 hodin.

Kontakt:
Husova 14, 301 24 Plzeň 3
E-mail: maranatha@umc.cz

Další informace najdete na www.umc.cz/maranatha

Komentáře nejsou povoleny.