Plzeň 1 – Lochotín

Nárůst jediného plzeňského sboru vedl v polovině devadesátých let 20. století k jeho členění na takzvané „kmeny“. Lochotínský kmen se od počátku scházel k bohoslužbám v pronajatých místnostech (především školy) a po domácnostech. Jeho vizí byla další evangelizační činnost v dané lokalitě. Tento „kmen“ se stal ještě v roce 1993 misijní stanicí v čele s laickými pracovníky. Od roku 1996 byla ustavena samostatná farnost s misijní stanicí ve Stříbře a kazatelskou stanicí v Třemošné s poměrně malou členskou základnou – kolem 40 členů.

Sbor začal od prvopočátku shromažďovat prostředky na vlastní modlitebnu. Za tři roky shromáždil téměř půl miliónu korun, přičemž finančně podporoval sociální práci a sám byl finančně nezávislý.

Biskup H. Bolleter zažádal o pomoc u Generálního výboru pro světovou misii, kde byl založen Fond Milenia. Na výroční konferenci 1996 byla stavba nové modlitebny přijata jako prioritní akce církve. První kroky, od výběru architektonické studie až po začátek stavby, bylo jedno velké dobrodružství víry. Superintendent J. Červeňák 11. dubna 1999 poklepem symbolického základního kamene oficiálně otevřel stavbu modlitebny, která byla v říjnu téhož roku dokončena a 18. prosince slavnostně otevřena. V nových prostorách žije sbor pravidelným bohoslužebným životem, je misijně aktivní, zasahuje především mladší generaci obyvatel velkého sídliště. V novém centru je denně program pro sbor i návštěvníky z okolí.

Farářem sboru je bratr Zdeněk Eberle

Nedělní bohoslužby:
Plzeň 1 – Lochotín v 9,30 hodin (Bolevecká náves 2, Plzeň)
Horšovský Týn v 9,30 hodin (Nádražní 79, Horšovský Týn)

Kontakt:
Bolevecká náves 2, 323 00 Plzeň 1 – Lochotín
E-mail: lochotin@umc.cz
Webové stránky: www.umc.cz/lochotin
www.ecmhtyn.estranky.cz

Komentáře nejsou povoleny.