Litoměřice

Litoměřická fara

Litoměřická fara

Sbor byl založen 1921 po třídenních přednáškách v YMCE a pobožnostech v pronajaté místnosti. V roce 1923 zakoupila církev dům, v němž se provozovala dříve kořalna. Je symbolické, že v místě, kde muži propíjeli peníze svých rodin, se začalo zvěstovat Kristovo evangelium. Při otevření modlitebny kázal Dr. J. Dobeš na text z 2K 6,16: „Vy jste chrám Boha živého“. Toto slovo se usilují litoměřičtí naplňovat do současnosti.

Kromě pravidelných bohoslužeb v modlitebně se konají setkávání domácích skupinek. Pořádají se sportovní akce pro děti a dorost. Sbor je misijně orientován, provozuje Středisko křesťanské pomoci Klubíčko, mateřské centrum a aktivně působí v misijní práci ve vazební věznici Litoměřice.

Kazatelem sboru je bratr Zdeněk Brož.

Bohoslužby se konají v neděli v 9,30 h.
Kontaktní adresa:
Sládkova 8, 412 01 Litoměřice
E-mail: litomerice@umc.cz

Stránky sboru najdete na www.umc.cz/litomerice

Součástí sboru je Středisko křesťanské pomoci Klubíčko.

Komentáře nejsou povoleny.