Jihlava

Sbor Jihlava

Činnost ECM v Jihlavě začala v červenci 1923 cyklem biblických přednášek Dr. J. P. Bartáka. V srpnu byl založen sbor a v únoru 1924 koupen dům, který sboru sloužil až do roku 1968, kdy dalo město církvi náhradou současnou modlitebnu. Členská základna sboru kolem jednoho sta lidí je stabilní, tvoří ji převážně rodiny, takže je zde poměrně mnoho dětí. Dlouholetou tradici má sbor právě v práci s dětmi a dorostem. Rovněž mládež je zde aktivní a zapojuje se do misijních aktivit sboru. Kromě společných bohoslužebných setkání ve sborovém domě a různých misijních aktivit, zde fungují domácí skupinky, včetně studentské skupinky na gymnáziu. V roce 1993 byl při jihlavském sboru otevřen Azylový dům pro muže. Později Azylový dům pro matky s dětmi a „přístav pro mladé“ Y-Port.

Kazatelem sboru je bratr Milan Mrázek.

Bohoslužby se konají každou neděli v 9 hodin v Dělnickém domě, Žižkova 15
Kontaktní údaje: Seifertova 13, 586 01 Jihlava
E-mail: jihlava@umc.cz
Web: www.ecmjihlava.cz

Sbor Znojmo

Znojemský sbor vznikl na základě misijní činosti v roce 1948. Čtyřicet let byl jako kazatelská stanice přiřazen k Jihlavě, deset let byl obsluhován z Brna a nyní opět patří pod jihlavskou farnost. Nikdy neměl vlastního faráře ani svou vlastní budovu, členové se scházeli po domácnostech nebo v pronajatých místnostech. Starší generace původních členů téměř vymřela, generace jejich dětí se ze Znojma odstěhovala a noví lidé nepřicházeli.

Farářem znojemského sboru je bratr Pavel Kuchynka.

Pravidelné shromáždění v neděli v 9:30 h, Chelčického 774/2, Znojmo
Kontaktní údaje: Chelčického 774/2, 669 02 Znojmo
E-mail: znojmo@umc.cz
Web: www.umc.cz/znojmo

Komentáře nejsou povoleny.