Brno

Brno_ArchaBrněnský sbor vznikl v roce 1991 z členů ECM farnosti Mikulov a sboru Znojmo, kteří se během let přestěhovali do Brna. Uvolněné politické poměry umožnily vznik nové farnosti, do níž byl zařazen sbor v Blansku a Znojmě (nyní je opět součástí farnosti Jihlava). Zpočátku se brněnský sbor scházel v centru města v pronajatých prostorách. V roce 1995 byl silně poznamenán odchodem kazatele a převážné části aktivních členů. Pod vedením nového kazatele se sbor soustředil na misijní práci v brněnském sídlišti Bystrc, takže začali přicházet noví lidé. Sbor nevlastní žádný dům ani jiné prostory, schází se v misijním středisku římsko-katolické církve Archa. Nedělních bohoslužeb se zúčastňuje kolem 20 lidí včetně dětí.

Kazatelkou sboru je sestra Jana Křížová.

Bohoslužby se konají v neděli v 9,30 h, Brno-Bystrc, Lýskova ulice

Kontakt:
Myslivní 51, 623 00 Brno
E-mail: brno@umc.cz

Další informace najdete na stránkách farnosti: www.umc.cz/brno

Komentáře nejsou povoleny.