Komise práce s dětmi

Komise Práce s dětmi je jedna z několika komisí Výboru výchovy ustaveného na období 2008-2012 na Oblastní konferenci 2008 v Litoměřicích. Jejími členy jsou dlouholetí pracovníci s dětmi z několika metodistických farností, mnozí jsou v aktivní službě dětem stále. Komise se schází několikrát ročně, členové jsou ve spojení i díky elektronické poště. Hlavní náplní komise je mapovat práci s dětmi ve sborech ECM v ČR, navrhovat, doporučovat, reagovat na podněty z řad kazatelů, rodičů, pracovníků s dětmi…

Souhrnnější zprávu, kterou Komise předložila o své činnosti na nejbližší Oblastní konferenci ECM, najdete v příloze.

Dali jsme pro vás dohromady presentaci aktivit – co se děje na farnostech ECM, pokud jde o práci s dětmi – viz příloha.

Více na webu: http://www.umc.cz/deti/

Komentáře nejsou povoleny.