Děti

V drtivé většině metodistických sborů a farností v České republice jsou děti. Hlavní sborovou aktivitou pro děti je Nedělní besídka – tedy program pro děti během nedělního kázání pro dospělé. Vedle těchto nedělních činností probíhá na řadě sborů ještě další práce s dětmi – kroužky, kluby, různá setkání.

Práce s dětmi není nějak centrálně řízena. Nicméně občas se v oblasti dětí objeví nějaký podnět, dotaz, úkol, na který je třeba reagovat. Spolu s organizací pravidelných setkání těch, kdo na sborech pracují s dětmi, má toto na starosti Komise pro práci s dětmi.

Přijměte prosím pozvání na její stránky: www.umc.cz/deti

Komentáře nejsou povoleny.