ecm logo

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

5. – 11. 3.

Partizánske
Ďakujeme
- za dobré vzťahy v zbore
- za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii
Prosíme
- za sestru Darinku, za jej zdravie
- za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych pozývať priateľov do zboru
Štefánia Sklenarová

Centrální konference
Jednou za čtyři roky se koná centrální konference, do které patříme; tentokrát je to ve dnech 8. – 11. 3. v Curychu ve Švýcarsku. Čtyři delegáti budou reprezentovat českou oblast mezi stovkou dalších ze 14 zemí. Prosme o požehnání pro práci konference, všechna setkání, rozhodování a jednání, a také oBoží ochranu na cestách pro účastníky.
Jana Křížová

12. – 18. 3.

Zbor Elim (Petržalka)
Ďakujeme Pánovi
- za Jeho prítomnosť v našich životoch, za Jeho slovo, ktorým nás vedie denne v našich životoch a učí nás činiť ho
- za hlad po spoločenstve a službe, vďaka čomu sa cez týždeň môžeme posilniť a podporovať na stretnutiach mužov a žien
- za to, že nás Boh používa v životoch ľudí okolo nás a za všetky príležitosti rozsievať slovo evanjelia a nádeje
Prosíme Pána
- za životy našich najbližších, priateľov, kolegov a susedov
- za odvahu a silu byť mu svedkami a svojim životom poukazovať na Ježiša, pozývať druhých ku Kristovi
- za múdrosť v službe deťom
Gabriella Kopas

  • Hospodine, hledáme smysl našeho konání. Prosíme tě, abys poslal do církve služebníky, kteří budou upozorňovat na znamení doby, kteří budou schopni nastolovat témata, jež jsou pro naši dobu důležitá, kteří budou církev připravovat na změny, jež nás čekají.
  • Prosíme, Bože, za média v naší zemi. Prosíme za ochranu svobody a nezávislosti novinářů. Modlíme se za všechny křesťany, kteří pracují v rozhlase, televizi, v tisku i na internetu – prosíme, aby měli moudrost, nápady, odvahu a schopnost sdělovat to důležité.
  • Prosíme, abys nám dal demokratickou vládu, která bude respektovat zákony a mravnost. Prosíme také za ustavení stabilní a dobré vlády v Německu.
  • Modlíme se za politickou stabilitu v Evropě, prosíme o ochranu svobody a demokracie.
  • Přimlouváme se za všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni kvůli své víře. Prosíme o pomoc pro vězněné a pronásledované křesťany v Severní Koreji, Číně, Vietnamu, středoasijských republikách a všude tam, kde je křesťanství pronásledováno. Modlíme se však za náboženskou svobodu i v jiných zemích, kde jsou pronásledováni muslimové nebo příslušníci dalších náboženských skupin.
  • Prosíme o pomoc pro rozvrácený Jemen a pro Sýrii.
­