Společné modlitby v únoru

5. – 11. 2.

Brno
Farní konference se konala v Brně v neděli 29. 1. Jsme vděční za pěkné vztahy mezi lidmi ve sboru a za otevřenost k hostům. Prosíme za ty, kterým slabost nebo nemoc brání přijít do společenství ostatních. Prosíme za děti, které vyrůstají ve sboru.
Jana Křížová

Bratislava – Staré Mesto
Ďakujeme Pánu Bohu
– za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho Pána
– za pokojný priebeh farskej konferencie
– za požehnané bratsko – sesterské vzťahy
– za deti a dorast, ktoré majú svoje skupinky
Prosíme Pána Boha
– o požehnanie našej práce a služby, aby prinášala viditeľné ovocie viery
– o požehnanie pre nové zloženie farského staršovstva
– o povolanie nových služobníkov (hudobníci, speváci, organisti)
– o múdrosť pri oslovení nových ľudí
Ivan Lukáč

12. – 18. 2.

Mikulov
K modlitbám máme:
– 19.2. Rozhlasová bohoslužba – odvaha k zapojení se do služby, zmocnění Duchem svatým, pokojné prožití v radosti Pána.
– Začínáme kurz Základní články křesťanské víry – oslovení nevěřících, posílení těch, kdo jsou na počátku.
– 26.2. Farní konference – nové povzbuzení a nasměrování od Pána.
– Nemocní ve farnosti – v posledních týdnech se více modlíme (i s půstem) za nemocné. Kéž by se Pán dotýkal a uzdravoval nejenom tělo, ale i ducha.
Ctirad Hrubý

Tachov
– Prosíme o modlitby za Farní konferenci 19.2., aby dokázala přijmout, případně správně upravit sborovou vizi, abychom byli v nasměrování sboru jednomyslní.
– Prosíme o modlitby za rodiny a manželství (dvě manželství ve sboru se rozpadají).
– Prosíme za FUSION, mládežnický sbor, aby přišli noví členové (10.3. pořádáme náborový koncert).
– Prosíme o posilu pro ty, kdo se cítí vytížení a vyčerpaní.
– Ve sboru se koná mnoho aktivit, ale chybí nám dostatek dělníků. Prosíme tedy, aby Hospodin přidal nové služebníky, aby do sboru přišli noví lidé.
– Chystáme velkou benefiční akci ve prospěch mobilního hospice sv. Jiří – prosíme o vedení a moudrost.
– Jak píše Izajáš: „mládenci umdlévají“ – prosíme o zpevnění a pomoc v lidském dozrávání pro mladé lidi ve sboru.
Petr Vaďura

Michalovce
– Posledné týždne máme v zbore veľmi veľa chorých, a veľmi sa to nezlepšuje. Modlime sa za ich uzdravenie.
– Modlíme sa nových služobníkov (dobrovoľníkov) v zbore hlavne do detskej služby a do služby chvál.
– Ďakujeme Bohu za všetkých terajších služobníkov a modlíme sa za ich vernosť a nový zápal pre Božie veci.
– Modlíme za Farskú konferenciu (19.2.) a za Božiu múdrosť a pokoj pri jej priebehu a rozhodnutiach, ktoré konferencia má urobiť.
Štefan Rendoš

19. – 25. 2.

Praha 2
Farní konference se koná 21. 2. K modlitbám máme:
– Poděkování a přímluvy za domácí skupinky a jejich vedoucí.
– Přímluvy za nemocné – zvláště seniory, ale také děti.
– Sbor Sedlčany – všechny jednotlivce i rodiny, za pomocníka kazatele Martina Švehlu – jeho službu a studium, za jeho rodinu (manželku Veroniku a 2 děti – Matýska a Johanku).
– Poděkování a přímluvy za rodící se partnerství s First UMC Marietta, Georgia a také za sbor New Horizon jejich tým, který se opět chystá přijet do Sedlčan na English Camp.
Ivana Procházková

Litoměřice
Farní konference se koná 22. 2. Modlíme se za
– ochranu a růst společenství
– budování mládežnické skupinky
– zázemí pro nové členy přicházející z vězení
– nové možnosti nesení evangelia
Zdeněk Brož

Jenkovce
Prosíme o modlitby za
– študentov v našej farnosti (v zbore-štátnice na medicíne)
– starobné problémy a choroby členov zboru
– ekumenickú spoluprácu v Jenkovciach, ktorá prestala fungovať a je za tým nezáujem farárov
Jiří Bassano

26. 2. – 4. 3.

Praha Horní Počernice
Prosíme o vaše modlitby a přímluvy za
– nemocné členy sboru, a kéž jim nemoce nebrání účasti na bohoslužbách
– příliš zaměstnané členy sboru, aby jim práce nebránila navštěvovat nedělní bohoslužby
– malé děti a jejich rodiče, aby jim sbor vytvořil vhodné podmínky pro život ve společenství
– studenty teologie + Modul A – vytrvalost, požehnání ze studia
– přípravu výborů na Farní konferenci, rozpočet, moudrost pro vize farnosti
– pokojné jednání při farní konferenci 28. 2.
– SBŠ Učedník – 9 studentů, užitek ze studia a vydržet!
– kazatele a jeho rodinu
– duchovní práci kazatele v SKP HoPo, moudrost pro ředitele střediska
Děkujeme všem, kteří na nás myslíte!
Richard Novák

Gerlachov
Sme vďační Pánovi za nového brata Petra, ktorý prežil znovuzrodenie a hneď sa i zapojil do služby. Modlite sa za jeho manželku i deti, aby tiež odovzdali svoj život Pánovi.Prosíme, naďalej modlite sa za sestru Dášu, ktorá odišla zo spoločenstva a na ktorej nám veľmi záleží.
Naďalej prosím o modlitby za deti, ich rodičov, za mladých, ktorí sa Bohu vzdialili i za ľudí, ktorí sú ľahostajní k Božiemu posolstvu.
Ľuboslav Sirkovský

Komentáře nejsou povoleny.