Společné modlitby v lednu

1. – 7. 1.

Rada Slovenskej oblasti ECM
Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.
Pavel Procházka

Rada České oblasti ECM
Prosíme o modlitby za všechna jednání Rady oblasti a rozhodnutí, která bude potřeba projednat v novém roce 2017. Rada má odpovědnost za finanční a majetkové záležitosti: rozpočty a jejich plnění, investice do nemovitostí, navyšování/snižování úvazků, mimořádné žádosti diakonie, žádosti o granty, přípravy investic do nemovitostí (ve shodě s budoucím samofinancováním církve) apod. Rada také podporuje sociální práci církve, programy v rámci Institutu vzdělávání a ekumenickou spolupráci.
Členové Rady oblasti jsou: Josef Havíř, Pavel Hradský, David Chlupáček, Petr Konopík, Petr Procházka a Petr Vaďura.
Petr Procházka, superintendent

8 – 14. 1.

Ekumenická setkání k modlitbám
Alianční týden modliteb v České republice a ve Slovenské republice je vyhlášen na tento týden, Týden modliteb za jednotu křesťanů je připraven na období 18. – 25. ledna. Na různých místech se scházejí křesťané z různých církví v různou dobu podle svých zvyklostí. Prosme za to, aby společné modlitby křesťanů byly k oslavě Pána Boha, přispívaly ke svědectví o Boží lásce a povzbuzovaly tolik potřebnou naději.
Vedle rozvíjení ekumenických vztahů na úrovni sborů se Evangelická církev metodistická podílí na ekumenické spolupráci také na úrovni vedení církví a při celostátních projektech. Modleme se za požehnání.
Jana Křížová, koordinátorka

15. – 21. 1.

Superintendent Slovenskej oblasti ECM
V januári sa bude konať schôdza Kabinetu biskupa P. Streiffa. Spolu českým superintedentom budú hodnotiť prácu na zboroch a jednotlivých pracovníkov a pripravovať návrhy pre zbory v obidvoch oblastiach. Prosme za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pri tejto zodpovednej činnosti, aby bola na prospech a rozvoj cirkvi.
Pavel Procházka

Superintendent České oblasti ECM
Přimlouvejme se za:
1. moudrost a požehnání pro jednání a rozhodování v Radě oblasti
2. moudrost při vedení, řízení a koordinaci ECM (v ČR)
3. jeho osobní život, manželku a děti
4. požehnání práce, kterou zaštiťuje v ústředí církve:
– ekonomické a personální záležitosti
– správa nemovitostí ve vlastnictví církve
– ekumenická spolupráce s církvemi v ČR
– spolupráce v rámci Centrální konference ECM a se světovou ECM
– diakonická činnost, vzdělávání laiků i duchovních a další činnosti
5. řízení a vedení duchovních,kazatelů a farářů a doporučení jejich umístění na farnostech
6. požehnání při koordinaci a vedení na farních konferencích a na oblastní a výroční konferenci
7. dostatek sil a zdraví při vykonávání této náročné funkce
Petr Konopík, oblastní vedoucí laiků

22. – 28. 1.

Detská práca
Modlíme sa za besiedky, kluby a ďalšiu následnú prácu s deťmi
– za múdrosť, radosť a nadšenie pre učiteľov a dobrovoľníkov v tejto službe
– za pripravované aktivity do budúcna stretnutia StreDu
Ďakujeme za požehnané chvíle, ktoré sme mohli zažiť s deťmi v uplynulom roku 2016
– za aktivity pre deti aj mimo miestnych zborov, v Strediskách s opatrovateľskou starostlivosťov, detských domovoch,evanjelizačných aktivitách ( Dobrý trh, koncerty kresťanskej hudby, v škole a pod.)
– za rodičov, ktorí prinášajú zodpovedne svoje deti k Pánovi
Henrieta Kocevová

Práce s dětmi
Ať Pán probuzení probudí děti i své služebníky.
Děkujme:
– za děti a pracovníky s dětmi v našich sborech
– za rodiny, ve kterých děti mohou vyrůstat v lásce a poznání Krista
Vyprošujme:
– probuzené, Kristem nadšené pracovníky dětem na všech sborech
– citlivé vedení dětí v církvi k hledání a rozvíjení jejich obdarování
– sjednocení rozdělených rodin
– inspitativní a přitažlivá církev v každém věku, moudrost a nápaditost, jak sloužit dětem také mimo církev
– Boží ochranu pro děti, aby obstály, rostly v poznání Božího slova a měly odvahu nestydět se za svou víru
– Boží vedení pro připravované akce (víkendovka pro dorost ECM /květen, celocírkevní setkání těch, kteří na sborech s dětmi pracují /listopad)
Žehnejme:
– těm, kteří se dětem v rámci církve věnují (besídkáři, vedoucí dorostů, Royal Rangers, klubů, pracovníci SKP a mateřských školek…)
– rodičům, aby ve víře uplatňovali ve výchově principy Božího slova a nacházeli v něm moudrost pro každodenní situace s dětmi
– konkrétním křesťanským rodinám v našem okolí a dětem v nich, ať Boží přítomnost naplňuje domovy
Jitka Buchtová, předsedkyně Komise pro práci s dětmi a dorostem

29. 1. – 4. 2.

Partnerstvá a koordinátor
Ďakujme Pánovi za požehnanie, ktoré mnohé naše zbory a jednotlivci v nich mohli prijať prostredníctvom návštev, zdieľania, finančnej pomoci, spoločnej práce a komunikácie cez internet, či inak, s partnerskými zbormi v USA.
Ďakujme tiež za koordinátora pre partnerstvá na americkej strane brata Dicka Arnolda. Napriek svojmu vysokému veku brat Dick verne a s radosťou slúži, vyhľadáva nové možnosti partnerstiev, povzbudzuje nás na oboch stranách. Prosíme Pána o múdrosť a silu pre ďalší rok jeho služby.
Lenka Procházková

Komentáře nejsou povoleny.